DSC 1613

Posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

DSC 1613W dniach 25-27 października 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyło się V posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

W posiedzeniu udział wzięli:
ze strony polskiej:

    st. bryg. Tadeusz JOPEK – Zastępca Komendanta Głównego PSP, przewodniczący polskiej części komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń;
    st. bryg. Andrzej BABIEC – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP;
    st. bryg. Grzegorz ALINOWSKI – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP;
    st. bryg. Wojciech JAROSZ – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
    bryg. Krzysztof PIETRASIK – Komenda Główna PSP;
    Pani Magdalena SKRZYPCZAK – Komenda Główna PSP;
    st. kpt. Witold NYCZ – Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie.

Ze strony ukraińskiej:

    Ruslan BILOSHITSKIJ – Zastępca Szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych;
    Volodymyr DEMCHUK – Dyrektor Departamentu Reagowania na Sytuacje Nadzwyczajne;
    Igor KUSLIY – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działania Organów Władzy Departamentu Organizacji Ochrony Ludności;
    Serhiy KRUK – Szef Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy
    ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim;
    Oleg MIALNYTSIA – Naczelnik Wydziału Współpracy Dwustronnej Zarządu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;
    Viktor GENZA – Zastępca Szefa Państwowego Przedsiębiorstwa „Mobilne Centrum Ratownicze”;

Podczas posiedzenia komisji podsumowano współpracę w 2017 r. oraz realizację Planu pracy komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń na lata 2017 – 2018; omówiono perspektywy współpracy w zakresie wykorzystania środków finansowych w ramach międzynarodowej pomocy technicznej, współpracy w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, intensyfikacji współpracy w ramach programu „Polska pomoc” a także omówiono możliwości i perspektyw dalszej współpracy w zakresie przygotowania do przeprowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych i udział w operacjach międzynarodowych.

Podczas posiedzenia komisji postanowiono:

    Zapewnić realizację zadań określonych w Planie pracy komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń w latach 2017 – 2018;
    Strona ukraińska, z pomocą strony polskiej, zapewni kontynuację realizacji projektów w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.
    Wspierać współpracę w zakresie doskonalenia gotowości do prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych w warunkach miejskich, zgodnie z wytycznymi INSARAG.
    Wspierać rozwój współpracy w zakresie udziału we wspólnych ćwiczeniach polowych, przedsięwzięciach praktycznych w ramach organizacji międzynarodowych
    i przeprowadzania wspólnych misji w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne.
    Przeprowadzić VI posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń w 2018 r. po stronie ukraińskiej.

źródło: KW PSP w Rzeszowie.

mt_gallery: Posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

Skip to content