IMG1450

Łuków – akcja informacyjna dot. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

IMG145026 października 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie rozpoczęli akcję informacyjną o zagrożeniu ze strony tlenku węgla w Zespole Placówek przy ul. Międzyrzecka 70A w Łukowie.

Omówili czym jest tlenek węgla, zwrócili uwagę na źródła tlenku węgla oraz jak się przed nim chronić. W spotkaniu wzięli udział Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Świerczewski, st. bryg. Tomasz Majewski komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Gospodarzem spotkania była Danuta Kowal – Dyrektor Zespołu Placówek a o groźnym, wysoce toksycznym i silnie trującym gazie opowiadał kpt. Mariusz Małecki. W trakcie spotkania przekazano 5 czujników tlenku węgla.

Podczas następnych spotkań prewencyjnych w ramach tej akcji przekazywane będą czujniki tlenku węgla dzieciom i młodzieży do samodzielnego zamontowania w ich domach oraz do zainstalowania w wytypowanych placówkach oświatowych, domach pomocy społecznej, internatach, domach dziecka w Łukowie i powiecie łukowskim. Czujniki w ilości 30 szt. zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Przypominamy, że czad jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Wystawienie choćby na niewielkie jego ilości może skutkować długotrwałymi chorobami. Objawy zatrucia są często mylone ze zwykłym przeziębieniem lub grypą. Następstwem ostrego zatrucia czadem może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał i śmierć.

Najważniejsza jest profilaktyka !!! Jak się chronić ?
–   Dbaj o stan techniczny urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla.
–   Dokonuj regularnie przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
–   Zapewnij stały dostęp świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin. Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

Zainstaluj czujniki tlenku węgla, ponieważ tylko one odpowiednio wcześniej informują o pojawiającym się zagrożeniu w postaci niebezpiecznego dla zdrowia stężenia czadu
w powietrzu.

mt_gallery: Łuków - akcja informacyjna dot. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP w Łukowie.

Skip to content