20171010 105857

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych powiatu łukowskiego wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

20171010 10585710 października br. w bezpośrednim sąsiedztwie Poligonu Lotniczego 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Jagodnym gmina Łuków, odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jednostek OSP wchodzących w skład plutonu ratowniczego Lubelskiej Brygady Odwodowej, jednostki Wojskowej Straży Pożarnej z Dęblina, służb Nadleśnictwa Łuków, Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Łukowie oraz Policji.

Ćwiczenia przeprowadzono celem doskonalenia współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami podczas gaszenia symulowanego pożaru lasu. Ćwiczono elementy organizacji zaopatrzenia wodnego w przypadku gaszenia dużych pożarów na obszarach leśnych, w tym dowożenie wody na znaczne odległości, organizację łączności dowodzenia i współdziałania, organizację i funkcjonowanie sztabu akcji, udzielania poszkodowanym pomocy medycznej, organizacji objazdów i dojazdów do miejsca akcji.

W ćwiczeniach wzięło udział :
– 10 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej – średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze (JRG Łuków, OSP Jedlanka, Adamów, Trzebieszów, Stoczek Łukowski, Dąbie, Gręzówka Wojskowa Straż Pożarna z Dęblina),
– samochody rozpoznawczo-ratownicze (JRG Łuków, Wojskowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Łuków),
– samochody kwatermistrzowskie (KP PSP Łuków),
– samochody operacyjne (KP PSP Łuków, KW PSP Lublin, Wojskowa Straż Pożarna),
– autobus ze strażakami z Wojskowej Straży Pożarnej,
– Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ Łuków,
– Policja
Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 84 strażaków i osób funkcyjnych.

W sztabie akcji decyzje wypracowywali: st. chor. sztab. Jacek Suchodolski – komendant Poligonu Wojskowego 41 B.L.Sz., st. chor. Andrzej Jaworski – z-ca komendanta Poligonu, st. chor. sztab. Zygmunt Pawłowski – komendant Wojskowej Straży Pożarnej 41 B.L.Sz z Dęblina, Andrzej Cybula – inspektor ochrony przeciwpożarowej 41 B.L.Sz, Kazimierz Żmuda – z-ca Nadleśniczego, st. bryg. Tomasz Majewski – komendant Powiatowy PSP, Bogdan Świderski – leśniczy Leśnictwa Jata.
Pracy sztabu akcji przyglądał się bryg. Andrzej Kopeć – z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie, sprawdzając proces wypracowywania decyzji, naliczania sił i środków, szeroko rozumianej organizacji pracy sztabu akcji.

Po zrealizowaniu założeń podsumowania i wstępnej oceny ćwiczeń dokonał komendant powiatowy st. bryg. Tomasz Majewski, dziękując wszystkim strażakom, służbom biorącym udział w ćwiczeniach za osiągnięcie zamiaru taktycznego, likwidację zagrożenia, pełne zaangażowanie sił i środków, za prawidłowo układającą się współpracę ze służbami, z którymi na co dzień prowadzi działania straż pożarna.
Swoimi uwagami i sugestiami z przebiegu ćwiczeń podzielił się także, bryg. Andrzej Kopeć podkreślając min., że takie ćwiczenia są niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego służb ratowniczo-gaśniczych. W zbiórce podsumowującej ćwiczenia wzięli udział mł. insp. Mariusz Woźniak – z-ca komendanta Policji w Łukowie oraz nadkom. Dariusz Zdanikowski – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Łukowie.
Następnie głos zabrali Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków – współgospodarz terenu, na którym odbywały się ćwiczenia oraz Janusz Kozioł – Starosta Łukowski będący jednocześnie Prezesem Oddziału Zarządu Powiatowego OSP, którzy nie szczędzili w swoich wypowiedziach słów o dobrym przygotowaniu jednostek straży pożarnych do gaszenia dużych pożarów w kompleksach leśnych, w trudnych warunkach terenowych oraz poprawnej współpracy z innymi służbami.

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu powiatu łukowskiego.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP w Łukowie.

Skip to content