2017.09-ćwiczeniaOSP-07

Ćwiczenia zgrywające pododdziałów KSRG z terenu powiatu bialskiego.

2017.09-ćwiczeniaOSP-0726 września 2017 roku na kompleksie leśnym (oddział 5 A) Nadleśnictwa Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia zgrywające pododdziałów KSRG z terenu powiatu bialskiego.

W ćwiczeniach brały udziały 2 zastępy PSP z JRG w Białej Podlaskiej oraz 10 zastępów z wybranych jednostek OSP włączonych do KSRG. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie systemów alarmowania i dysponowania zastępów OSP, wzajemnej współpracy zastępów OSP i PSP przy gaszeniu pożaru jak również organizacja systemu łączności i kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi na poziomie taktycznym.
W roli rozjemców wystąpili dowódcy JRG powiatu bialskiego a przebieg ćwiczeń obserwowany był na bieżąco przez Kierownictwo Komendy. Wszystkie jednostki weszły do działań jako jeden związek taktyczny z podziałem na odcinki bojowe.
Założenia do ćwiczeń przewidywały podanie 8 prądów gaśniczych o sumarycznej wydajności około 2400 l/min korzystając ze zbiornika wodnego oddalonego o ok. 900m od miejsca pożaru. Strażacy dostarczali tam wodę przy pomocy zbudowanej magistrali wodnej oraz przez dowożenie. Układ wężowo – pompowy na dwóch odcinkach od punktu czerpania do stanowisk gaśniczych został zbudowany po 45 minutach. Dodatkowym założeniem było utrzymanie intensywności podawania środka gaśniczego (2400l/min.) przez 30 minut.
Cele główne ćwiczeń zostały osiągnięte. Poza pozorowanym wypadkiem nikt z ćwiczących i obserwatorów nie został poszkodowany. W trakcie dojazdu do miejsca koncentracji nastąpiła awaria jednego z pojazdów OSP. W najbliższym czasie przygotowane zostaną wnioski końcowe po ćwiczeniach.

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające pododdziałów KSRG z terenu powiatu bialskiego.

tekst i zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content