DSCN1636

Ćwiczenia na Terminalu Gazów Skroplonych w Brzeźnie k/Chełma.

DSCN16364 października 2017 roku odbyły się ćwiczenia praktyczne w Zakładzie Dużego Ryzyka: Terminal Przeładunkowy Gazów Skroplonych „Tezet” w Brzeźnie k/Chełma.

 Manewry zorganizowane zostały w celu sprawdzenia procedur zawartych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także sprawdzenia poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące siły i środki:
1.    Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Zamość -1”.
2.    Siły i środki z KM PSP w Chełmie oraz wybrane jednostki OSP KSRG z terenu powiatu chełmskiego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedury dysponowania sił i środków z poziomu powiatu oraz województwa, sprawdzenie możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji zdarzenia, sprawdzenie możliwości ewakuacji osób poszkodowanych oraz właściwego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprawdzenie gotowości operacyjnej wybranych sił i środków, sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności, doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym oraz taktycznym, doskonalenie formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił i środków, dokonanie analizy zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego celem ewentualnej aktualizacji.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w wyniku wady materiałowej uszczelki włazu rewizyjnego w zbiorniku magazynowym nr 1 w którym znajduje się 10 ton propanu butanu dochodzi do wycieku gazu płynnego w obszarze pompowni. Natychmiast powstaje palna chmura gazowo – powietrzna, która rozchodzi się z godnie z kierunkiem wiatru. W wyniku wystąpienia opóźnionego zapłonu dochodzi do pożaru strumieniowego na zbiorniku nr 1. Przebywający w pobliżu instalacji dwaj pracownicy obsługi ulegają poparzeniu.

    Ćwiczenia zostały zorganizowane przez pracowników zakładu „Tezet”, Komendę Miejską PSP w Chełmie oraz Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie.

mt_gallery: Ćwiczenia na Terminbalu Gazów Skroplonych w Brzeźnie k/Chełma.

Tekst: st. kpt. Wojciech Miciuła,

zdjęcia: st. kpt. Wojciech Miciuła, st. str. Adrian Ząbek KW PSP w Lublinie.

Skip to content