7a

Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP w Opolu Lubelskim.

7a18 października 2017 r. na terenie wałów wiślanych w miejscowości Kamień gm. Łaziska zostały przeprowadzone ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP w Opolu Lubelskim.

 

Ćwiczenia rozpoczęły się od godz. 9.00 alarmowaniem funkcjonariuszy KP PSP w Opolu Lubelskim oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu opolskiego do działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi, w tym:
–     sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów KSRG,
–     sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów KSRG biorących udział w ćwiczeniach,
–     doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim,
–     sprawdzenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,
–     doskonalenie techniki zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych oraz użycia sprzętu podczas działań powodziowych.

Tekst: Rafał Dobraczyński – KP PSP Opole Lubelskie

mt_gallery: Ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie.

Zdjęcia: Krzysztof Siembida – KP PSP Opole Lubelskie

Skip to content