DSCN1684

Ćwiczenia dla wybranych sił i środków Kompanii Gaśniczej COO „Wyżyna”.

DSCN1684Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających poprawność i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości w dniu 25 października br. nad j. Piaseczno w m. Kaniwola, gm. Ludwin, pow. łęczyński przeprowadzono ćwiczenia manewrowe dla wybranych sił i środków Kompanii Gaśniczej COO „Wyżyna”.

Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie procedur dysponowania sił i środków z poziomu powiatu i województwa, doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym oraz taktycznym, doskonalenie poziomu wyszkolenia osób funkcyjnych Lubelskiej Brygady Odwodowej, doskonalenie umiejętności dostarczania wody na duże odległości przy pomocy pomp pływających, zbiorników przenośnych i pomp pożarniczych dużej wydajności. Z uwagi na niezapowiedziany charakter ćwiczeń sprawdzono również mobilność specjalistycznego sprzętu, czas dysponowania wybranych sił i środków oraz stan wyposażenia i gotowości operacyjnej plutonów wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej COO „Wyżyna”.

Podczas ćwiczeń założono, że w wyniku prowadzenia działalności przestępczej związanej z nielegalnym obrotem gazem LPG, autocysterna przewożąca 20 ton gazu została porzucona w lesie. W kabinie znajdował się poszkodowany kierowca. W autocysternie uszkodzony był zawór opróżniający armatury rozładunkowo – załadunkowej. Nastąpił wyciek fazy ciekłej gazu i jego zapłon. Płonący gaz ogrzewał płaszcz cysterny. O zdarzeniu Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania poinformował naoczny świadek.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął decyzję o schładzaniu cysterny przy pomocy działek wodno-pianowych. Z uwagi na fakt, że na terenie leśnym nie funkcjonuje sieć hydrantowa, woda do działań była dostarczana z odległego o około 2km  jeziora przy pomocy węży tłocznych W110, pomp pływających, zbiorników przenośnych i pomp pożarniczych dużej wydajności.

mt_gallery: Ćwiczenia wybranych sił i środków Kompanii Gaśniczej COO "Wyżyna".
Tekst i zdjęcia: st. kpt. Wojciech Miciuła KW PSP w Lublinie.

 

Skip to content