ad0

Ćwiczenia Chłodnia 2017.

ad018 października 2017 roku na obiekcie chłodni w Adamowie należącej do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Profesjonal Sp. z o.o., zostały przeprowadzone manewrowe ćwiczenia zgrywające dla wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb, inspekcji współdziałających.

Założenie do ćwiczeń przewidywało: podczas rutynowej kontroli instalacji amoniakalnej przez pracownika zakładu dochodzi do rozszczelnienia instalacji amoniakalnej. Przez powstałą nieszczelność następuje emisja trującego amoniaku do atmosfery. Dwóch pracowników zostaje poszkodowanych. Strefa niebezpieczna powiększa się. Istnieje zagrożenie dla pobliskich zabudowań i mieszkańców – na kierunku rozprzestrzeniania się chmury gazu.
    Celem nadrzędnym ćwiczeń było:
•    doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w zakładzie wykorzystującym w procesie technologicznym amoniak, oraz współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z personelem zakładu, pogotowiem ratunkowym, policją,
•    praktyczne sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenie ewakuacji przez personel zakładu i inne podmioty,
•    rozpoznanie operacyjne obiektu pod kątem przejezdności dróg pożarowych w obrębie obiektu oraz kierunków ewakuacji.

    Po uzyskaniu informacji od służby ochrony, do zdarzenia zostały skierowane
w pierwszej fazie działań: specjalistyczna grupa ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Zamość 1”, zastępy OSP Potoczek i Jacnia. Personel techniczny maszynowni uruchomił proces technologiczny mający na celu zminimalizowanie ilości wypływu amoniaku do atmosfery. Strażacy wraz z jednym z pracowników zakładu (wykorzystującym ubranie gazoszczelne zakładu) podjęli działania mające na celu ograniczenie strefy niebezpiecznej. W związku z powiększaniem się niebezpiecznej chmury amoniaku zaszła konieczność ewakuowania mieszkańców sąsiednich budynków. Działanie to prowadzili policjanci przy współudziale członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
    Na potrzeby ćwiczeń, przy uwzględnieniu specyfiki działań, dokonano sprawdzenia możliwości dostarczania dużych ilości wody wykorzystywanej do ograniczania strefy niebezpiecznej, którą dostarczano ze zbiornika w Jacni.
    Specyfika obiektu, szczególnie kwestia możliwości wystąpienia zagrożenia chemicznego powodowanego przez amoniak wskazuje, że przeprowadzenie ćwiczeń w tego rodzaju obiekcie, jest niezbędna. Ćwiczenia pozwalają w praktyce zweryfikować przyjęte procedury postępowania na wypadek awarii, co wpłynie na lepszą skuteczność prowadzonych działań.  
    Drugim epizodem ćwiczeń był wypadek pojazdu pożarniczego oraz dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego kilka osób zostało poszkodowanych  – zaszła konieczność używania narzędzi hydraulicznych. Ten epizod został przeprowadzony na terenie zakładu utylizacji pojazdów w Adamowie.    
    W ćwiczeniach łącznie wzięło udział 6 zastępów PSP; 12 zastępów OSP: Potoczek, Jacnia, Suchowola, Bondyrz, Majdan Wielki, Białowola, Krasnobród, Łabunie, Niedzieliska, Radecznica, Komarów, Zwierzyniec, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja. Obserwatorami ćwiczeń byli: Kazimierz Mielnicki v-ce Starosta Zamojski, bryg. Jacek Sobczyńskie komendant miejski PSP w Zamościu, Alfred Furlepa dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, Piotr Szmidt sekretarz Gminy Adamów.

mt_gallery: Ćwiczenia na terenie Chłodni w Adamowie.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

 

Skip to content