20170927 105932

Chełmscy strażacy na szkoleniu specjalistycznym w Nowym Sączu.

20170927 105932W dniach 25 września – 1 października 2017 roku 15 strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 z Chełma brało udział w szkoleniu zorganizowanym w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu.

Tematy szkolenia to: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. Szkolenie to zostało określone w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG” jako podstawowe, wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami
i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym.

W trakcie szkolenia strażacy mieli za zadanie przeprowadzić akcję ratowniczą trwającą ponad 8 godzin zarówno w dzień jak i w porze nocnej. Podczas tych działań strażacy wykonywali:
– techniki przebić przez betonowe elementy konstrukcyjne (ściany, stropy),
– przekop przez gruzowisko,
– ewakuację osób poszkodowanych z ciasnych przestrzeni,
– przemieszczanie elementów budowlanych przy użyciu pojazdu z HDS – em.

Kolejnym etapem szkolenia były metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Zakończenie szkolenia potwierdzają stosowne zaświadczenia wydane przez OS PSP w Nowym Sączu.

Chełmscy strażacy pragną podziękować doświadczonej kadrze Ośrodka Szkolenia za bardzo rzetelne i merytoryczne zajęcia oraz za miłą atmosferę zarówno podczas zajęć teoretycznych jak i podczas uciążliwych i wymagających dużej sprawności fizycznej zajęć praktycznych.

mt_gallery: Szkolenie specjalistyczne w Nowym Sączu.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba, mł. ogn. Marcin Dobrowolski – KM PSP Chełm.

Skip to content