IMG 4378

2017-10-18 Ćwiczenia zgrywające KSRG 2017 ROAD ACCIDENT

IMG 4378ROAD ACCIDENT 2017 – pod tym kryptonimem 18 października 2017r. w Świerszczowie odbyły się ćwiczenia zgrywające Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Policji z powiatu hrubieszowskiego.

Scenariusz ćwiczeń przedstawiał się następująco:

W zdarzeniu poszkodowanych jest kilkanaście osób, w tym co najmniej kilka w stanie ciężkim. Zdarzenie kwalifikuje się jako masowe – przekraczające możliwości systemu do udzielenia wszystkim niezbędnej pomocy. Wdraża się procedurę segregacji poszkodowanych TRIAGE. Zaangażowane zostają siły i środki z powiatu hrubieszowskiego, wobec braku dostatecznej ilości karetek i transportu do szpitali organizuje się polowy punkt pomocy medycznej (w namiocie).
W zdarzeniu występuje też pożar jednego z pojazdów w wyniku którego jedna osoba poszkodowana doznaje ciężkich oparzeń ciała i musi zostać jak najszybciej przetransportowana  przez zespół pogotowia lotniczego do szpitala w Łęcznej.

Cele ćwiczeń:

·         Podstawowe cele postawione ćwiczeniom to:

·         sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania sił i środków KSRG do zdarzenia,

·         sprawdzenie sprzętu, wyposażenia przybyłych jednostek pod kątem ratownictwa technicznego i medycznego.

·         wdrażanie zaawansowanych technik  kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) jak TRAIGE, RKO z użyciem AED.

·         sprawdzenie umiejętności: prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej w tym przećwiczenie następujących elementów ( szybkie dotarcie do poszkodowanego, szybkie badanie poszkodowanego, rozpoznanie urazów doznanych przez osoby uczestniczące
w zdarzeniu, sposoby ewakuacji poszkodowanych z pojazdów, przygotowania poszkodowanych do przekazania wykwalifikowanym służbom medycznym,

·         praktyczne sprawdzenie organizacji i funkcjonowania sieci radiowych podczas prowadzenia działań przez siły i środki KSRG.

·         Sprawdzenie umiejętności współpracy z SP ZOZ LPR.

W celu analizy przebiegu ćwiczeń oraz wyciągnięcia wniosków na manewry zaproszono: władze samorządowe, Pana posła Sławomira Zawiślaka, Straż Graniczną z placówki w Hrubieszowie, Straż Miejską, Policję oraz przedstawicieli SP ZOZ w Hrubieszowie.

Kierownikiem ćwiczeń był kpt. Piotr Gronowicz – komendant powiatowy PSP, kierującym działaniami (KDR) mł.bryg. Paweł Chromiec, a głównym, rozjemcą kpt. Tomasz Zwolak.

mt_gallery: Ćwiczenia z ratownictwa drogowego w Świerszczowie, powiat hrubieszowski.

tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Sendecki KP PSP w Hrubieszowie

Skip to content