7

Uroczysty apel z okazji wyróżnienia reprezentacji KP PSP Świdnik w sporcie pożarniczym.

720 września 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku odbył się uroczysty apel z udziałem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego, władz samorządowych powiatu świdnickiego i miasta Świdnik oraz strażaków i kadry kierowniczej komendy.

Celem spotkania było wyróżnienie reprezentacji Komendy Powiatowej PSP w Świdniku w sporcie pożarniczym, która to już trzykrotnie pod rząd sięgnęła po najwyższe trofeum na zawodach szczebla wojewódzkiego. Lubelski Komendant Wojewódzki za zajęcie I miejsca wręczył symboliczny czek o wartości 16 000 zł d-cy JRG mł. bryg. Piotrowi Łowickiemu, który jest jednocześnie trenerem i kierownikiem drużyny. Strażacy za tę kwotę zakupili profesjonalną bieżnię stacjonarną. Z kolei Starosta Świdnicki Pan Dariusz Kołodziejczyk za reprezentowanie i promowanie powiatu świdnickiego wręczył ufundowane przez starostwo nagrody w postaci strojów sportowych dla członków reprezentacji.
Ponadto Komendant Powiatowy bryg. Sławomir Kowalczyk zaprezentował zestaw profesjonalnych fantomów do ćwiczeń ratownictwa medycznego, który to został zakupiony przez Starostwo Powiatowe za kwotę 21 300 zł, a z kolei powołany przez komendanta koordynator medyczny st. str. Ireneusz Czwórnóg zademonstrował zasadę działania zestawu.
Ostatnim etapem uroczystego apelu było przedstawienie w formie prezentacji przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku planów inwestycyjnych na lata 2017-2019. W tym miejscu Komendant Powiatowy złożył serdeczne podziękowania Burmistrzowi Świdnika Panu Waldemarowi Jaksonowi, który przekazał tut. komendzie środki finansowe w kwocie 25 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Województwa Lubelskiego. Przedmiotem rewitalizacji jest stworzenie pomieszczeń edukacyjno-dydaktycznych i stanowiska demonstracyjno-ćwiczebnego, które będą służyć społeczności naszego powiatu m.in.: dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Lubelski Komendant Wojewódzki złożył podziękowania dla samorządów za przykładną współpracę z Komendą Powiatową PSP w Świdniku i strażakom za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz mieszkańców powiatu świdnickiego.
Na zakończenie Komendant Powiatowy złożył podziękowania samorządowcom za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i wspieranie inicjatyw Komendanta Powiatowego na rzecz podejmowanych działań w obszarze ochrony przeciwpożarowej.
Na uroczystym apelu swoją obecnością zaszczycili ponadto: Pan Waldemar Białowąs – v-ce starosta powiatu świdnickiego, Pan Leszek Czechowski – członek zarządu powiatu świdnickiego, Pan Michał Piotrowicz – v-ce Burmistrz Świdnika oraz strażacy i kadra kierownicza tut. komendy.

tekst: mł. bryg. Paweł Belniak Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku.

mt_gallery: Wyróżnienia dla strażaków w KP PSP Świdnik.

zdjęcia: archiwum KP PSP Świdnik oraz portal: swidnik.pl

Skip to content