IMG 7222

Uroczyste wręczenie nagród dla strażaków za wzorowe wykonywanie zadań służbowych połączone z naradą służbową kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego.

IMG 722212 września 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej podczas katastrofy budowlanej przy ul. Lubartowskiej w Lublinie oraz osób biorących udział w ćwiczeniach „Lasy Janowskie 2017”.

Decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych podczas akcji ratowniczej przy ul. Lubartowskiej 45 w dniach 24-25 maja oraz za przygotowanie i realizację ćwiczeń „Lasy Janowskie 2017” przyznano nagrody strażakom komend powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego a także strażakom Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

IMG 6911

Katastrofa budowlana kamienicy przy ul. Lubartowskiej 45 w Lublinie.

24 maja 2017 r. o godz. 13:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie wpłynęły zgłoszenia o pożarze bądź zawaleniu się części kamienicy przy ul. Lubartowskiej 45 w Lublinie.

Do działań zadysponowano 4 zastępy PSP. Po dojeździe na miejsce oraz wykonaniu rozpoznania stwierdzono, że doszło do zawalenia się stropów na wszystkich kondygnacjach w jednym z pionów trzypiętrowej kamienicy. Natychmiast na miejsce skierowano dodatkowe siły i środki. KDR zdecydował o wprowadzeniu do działań ratowników w celu przeszukania gruzowiska pod kątem obecności osób poszkodowanych. Strażacy pracujący na gruzowisku nawiązali kontakt z 42-letnim mężczyzną, który był częściowo przygnieciony elementami konstrukcyjnymi budynku. Ratownicy rozpoczęli proces uwalniania poszkodowanego. Równocześnie przeprowadzono ewakuację mieszkańców oraz użytkowników przyległych kamienic. Po tym jak spod gruzów wydobyto poszkodowanego mężczyznę ratownicy ewakuowali go poza strefę niebezpieczną oraz przekazali zespołowi pogotowia ratunkowego.

Przybyły na miejsce Lubelski Komendant Wojewódzki st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Szczepanem Goławskim i st. bryg. Piotrem Zmarzem, przejął kierowanie i podjął decyzję o kontynuowaniu podjętych działań ratowniczych, zorganizowaniu sztabu akcji oraz zadysponowaniu na miejsce: Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Lubartowa i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z JRG Nr 15 w Warszawie. Przybyli na miejsce przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz funkcjonariusze policji podjęli działania mające na celu rozpoznanie, czy w zawalonej części obiektu mogły znajdować się inne osoby.

O godzinie 16:40 na miejsce zdarzenia przybył Komendant Główny PSP generał brygadier Leszek Suski, który przejął kierowanie akcją. Zdecydował o zadysponowaniu na miejsce katastrofy Centralnego Odwodu Operacyjnego-40 podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz SGPR z JRG Nr 9 w Łodzi. Przybyli na miejsce strażacy ze SGPR „Warszawa” przeprowadzili oględziny budynku oraz gruzowiska. Następnie do działań wprowadzono psy ratownicze, które nie odnalazły osób poszkodowanych. Po przybyciu na miejsce SGPR „Łódź”, ponowiono przeszukiwanie gruzowiska z wykorzystaniem psów ratowniczych. Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji wykluczono możliwość przebywania w gruzowisku innych osób.

W związku z naruszeniem statyki ścian nośnych budynku i prawdopodobieństwem jego zawalenia, komendant główny PSP po konsultacji z inspektorami nadzoru budowlanego podjął decyzję o rozbiórce budynku z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu burzącego. Prace wyburzeniowe trwały do godzin porannych 25 maja.
Przedstawiciele policji, prokuratury oraz nadzoru budowlanego prowadzą działania mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy.

W działaniach udział brały: 37 zastępy PSP-141 strażaków, w tym specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratownicze „Warszawa” oraz „Łódź”, COO SGSP, grupa operacyjna KG PSP, grupa operacyjna KW PSP Lublin oraz grupa operacyjna KM PSP Lublin. 6 zastępów OSP- 32 strażaków.
102 przedstawicieli innych służb oraz instytucji. Na miejsce zdarzenia przybyli również: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk.

————

IMG 7011

Ćwiczenia „Lasy Janowskie 2017”

29 czerwca 2017 roku zakończyły się 36 godzinne ćwiczenia pod kryptonimem „Lasy Janowskie 2017”.

Przez 2 dni strażacy z 4 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w liczbie 487 ratowników  ( 124 pojazdy) oraz inne służby i instytucje, ćwiczyli na terenie lasów janowskich.

 

 

Głównym epizodem podczas ćwiczeń był bardzo duży pożar lasu o łącznej powierzchni ponad 400 ha.
Dodatkowo ratownicy mierzyli się z epizodami takimi jak:
– zasłabnięcie mężczyzny na dostrzegalni przeciwpożarowej (ratownictwo medyczne),
– odnalezienie w lesie rozszczelnionych beczek z nieznaną substancją (ratownictwo chemiczne),
– wypadek dwóch paralotniarzy, którzy zawiśli na drzewie (ratownictwo wysokościowe),
–  epizod pomiarowy – dokonanie pomiarów: czasu rozwinięcia kompanii, uzyskania wydajności wodnej w liniach wężowych przy podawaniu wody na duże odległości,
– pożar lasu i domków letniskowych nad zalewem janowskim,
– uwięzienie osoby w parku linowym,
– wiele innych epizodów, które mogą wystąpić podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia bardzo dużego obszaru leśnego oraz:
– doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
– sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego;
– wypracowanie optymalnej metodyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas powstania zagrożeń o zasięgu większym niż jeden powiat, wywołanych pożarem lasu;
– doskonalenie umiejętności organizacji dowodzenia i łączności;
– doskonalenie sposobów rozpoznania zagrożeń podczas pożaru lasu;
– doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP;
– doskonalenie współdziałania z podmiotami współdziałającymi, w tym z: Policją, Strażą Graniczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Lasami Państwowymi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wojewódzkimi i powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Ćwiczenia oficjalnie zakończył Zastępca Komendanta Głównego st. bryg. Tadeusz Jopek. Wspólnie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorzem Alinowskim podziękowali gospodarzom i współorganizatorom za przygotowanie miejsca ćwiczeń oraz pełne zaangażowanie w realizację niełatwego zadania o takiej skali. Podziękowania trafiły również do wszystkich ćwiczących – za zaangażowanie i profesjonalizm prowadzonych działań.

—————————————————————

Po krótkiej uroczystości wręczenia nagród odbyła się narada kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego. Naradzie przewodniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Szczepanem Goławskim oraz st. bryg. Piotrem Zmarzem.

Podczas narady kierujący pracą komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przedstawili najważniejsze zadania realizowane w nadzorowanych wydziałach.

mt_gallery: Uroczyste wręczenie nagród za wzorowe wykonywanie zadań służbowych.

tekst i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.

Skip to content