DSCF4484

„Strażak uczy ratować” w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim.

DSCF44847 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ruszyła kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” – I edycja dedykowana dla nauczycieli.

Jest to kampania głównie edukacyjna, mająca na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Tematyka wykładów przedstawia się następująco:

1.    Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
2.    Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
3.    Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
4.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
5.    Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
6.    Postępowanie w urazach (rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia).
7.    Nagłe zachorowania: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
8.    Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.

Strażaków podczas szkolenia wspomagali studenci III roku studiów ratownictwo medyczne z PSW w Białej Podlaskiej: Sylwia Janczura i Piotr Oleszczuk odbywający praktyki zawodowe w tutejszej komendzie.

mt_gallery: "Strażak uczy ratować" w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim.

tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka KP PSP w Radzyniu Podlaskim.

Skip to content