3

„Strażak uczy ratować” w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach.

322 września 2017 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Puławach już po raz drugi zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Uczestnikami warsztatów byli nauczycieli placówek oświatowych z powiatu puławskiego.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 10 nauczycieli. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone zostały przez Powiatowego Koordynator Ratownictwa Medycznego str. Mateusza Robaka.

Celem Kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego.

Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość praktycznego treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt jak również zapoznali się z zasadami postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuacji osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.
Każdy z uczestników szkolenia na zakończenie otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Kolejna edycja warsztatów szkoleniowych w ramach Kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” w Puławach odbędzie się 23 listopada br.

mt_gallery: "Strażak uczy ratować" w KP PSP w Puławach.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Morawski KP PSP w Puławach.

Skip to content