DSC 0092

„Strażak uczy ratować” w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu.

DSC 00927 września 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyły się drugie (z sześciu zaplanowanych) warsztaty szkoleniowe w ramach I kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”, której adresatem są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego.

Kampania swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego i jest organizowana przez lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP przy współpracy z lubelskim kuratorem oświaty. Przedmiotowa kampania, ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i jej usystematyzowania oraz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia w poszczególnych komendach prowadzą koordynatorzy ratownictwa medycznego PSP. Koordynatorem w  KM PSP w Zamościu jest mł. kpt. mgr Tomasz Stempel – na co dzień dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu.

W ramach warsztatów prowadzano zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

– przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy,

– bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku,

– ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca,

– resuscytacji krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt,

– udrażniania dróg oddechowych,

– postępowania w stanach urazowych: rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia,

– nagłych zachorowań: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.

            Ponadto przeprowadzono pogadankę dotyczącą bezpiecznych zachowań w domu i szkole. W szkoleniu trwającym 6 godz. wzięło udział 14 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu zamojskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali maseczki do prowadzenia resuscytacji, plakaty tematyczne oraz zaświadczenia. Kolejne edycje warsztatów, w tym roku zostaną zorganizowane na początku listopada. Kolejne trzy edycje w I połowie 2018r.

Sytuacje nagłego zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas. Możemy się w niej znaleźć zarówno w roli poszkodowanego lub świadka zdarzenia, kiedy to będziemy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagały udzielenia pierwszej pomocy, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Pozyskana wiedza i umiejętności wpływają na pozytywne nastawienie emocjonalne i przełamują wewnętrzne obawy przed udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, w różnych sytuacjach życia codziennego.

mt_gallery: "Strażak uczy ratować" w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP w Zamościu.

Skip to content