IMG 20170918 130526

Sprawozdanie z trwającej kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

IMG 20170918 130526Od dnia 28 kwietnia 2017 roku w ramach kampanii MSWIA „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzona jest kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” podczas której strażacy z woj. lubelskiego prowadzą warsztaty szkoleniowe z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Kampania dedykowana jest dla wszystkich nauczycieli z woj. lubelskiego. Kampania jest realizowana przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z komendami miejskimi i powiatowymi z terenu woj. lubelskiego.

Na dzień 26.09.2017 r. zostały zrealizowane 32 szkolenia, dzięki czemu udało się przeszkolić 443 nauczycieli z woj. lubelskiego. Kampania edukacyjna ma być prowadzona do grudnia 2018 r. a jej celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także  wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.
Docelowo zaplanowane jest przeprowadzenie 150 spotkań z nauczycielami.
Pomysłodawcą kampanii jest st. str. Adrian Ząbek Koordynator Wojewódzki Ratownictwa Medycznego PSP w Lublinie.

tekst: st. str. Adrian Ząbek Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie.

mt_gallery: Podsumowanie dotychczasowych szkoleń w ramach kampanii "Strażak uczy ratować".

zdjęcia: archiwum KW PSP Lublin

Skip to content