WP 20170921 13 05 48 Pro

Odprawa szkoleniowa pionu kadrowego PSP woj. lubelskiego.

WP 20170921 13 05 48 Pro20-21 września 2017 r. w miejscowości Roskosz k. Białej Podlaskiej odbyła się odprawa szkoleniowa pionu kadrowego PSP woj. lubelskiego.

Wzięli w niej udział strażacy i pracownicy cywilni wszystkich komend powiatowych (miejskich) oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, realizujący na co dzień zadania kadrowe. Jednym z głównych tematów omawianych podczas odprawy był dostęp do informacji publicznej. Zagadnienie to przedstawiła Pani Małgorzata Tatara z Biura Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ponadto w ramach odprawy omawiano także między innymi ostatnie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, funkcjonowanie funduszu socjalnego, dokumentację emerytalną funkcjonariuszy oraz bieżące zagadnienia kadrowe.

mt_gallery: Odprawa pionu kadrowego PSP woj. lubelskiego.

tekst i zdjęcia: bryg. Michał Badach KW PSP Lublin

 

Skip to content