DSC00295

Odejście na zaopatrzenie emerytalne komendanta powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim.

DSC00295Po 32 latach służby z dniem 31 sierpnia 2017r. na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. bryg. Sanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim.

W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, władze samorządowe z terenu powiatu tomaszowskiego, byli komendanci wojewódzcy PSP w Lublinie i Zamościu wraz z emerytowaną kadrą oficerską, byli i obecni komendanci miejscy i powiatowi PSP, księża dziekani i księża kapelani straży pożarnych, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, przedstawiciele Policji , Straży Granicznej, Służby Celnej i Administracji lasów państwowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie. Od dnia 01 września 2017r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzejowi Mandziukowi.
Kielech Stanisław w roku 1985 ukończył naukę w Liceum Ogólnokształcącym  im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie i rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie w roku 1990 uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa i stopień podporucznika.  Służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął 1 września 1990 roku jako oficer ds. prewencji i z tą jednostką związany był przez następne 27 lat.  Z chwilą utworzenia Państwowej Straży Pożarnej – 1 lipca 1992 roku został powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim, a z dniem 17 stycznia 2000r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończył m.in. Studia Podyplomowe w SGSP „Zarządzanie w stanach zagrożeń” oraz Studia Podyplomowe w WSZiA w Zamościu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.
Podczas ponad 32 letniej służby, także jako podchorąży SGSP, uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przez 25 lat sprawował funkcje dowódcze związane z organizowaniem i kierowaniem działaniami ratowniczymi. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP. Wśród wyróżnień posiada także odznaczenia nadane przez ukraińskich i niemieckich strażaków. Na co dzień zaangażowany w ruch honorowego krwiodawstwa, sam oddał ponad 20 l krwi.
Do największych sukcesów, osiągniętych wraz ze współpracownikami, zalicza w pierwszej kolejności wypracowanie właściwych relacji zawodowych w jednostce oraz w kontaktach z jednostkami samorządowymi, środowiskiem ochotniczego pożarnictwa oraz służbami i instytucjami współdziałającymi, co ma decydujący wpływ na sprawne organizowanie działań ratowniczych i prawidłowe funkcjonowanie komendy. Owocem tej współpracy jest także kompleksowa modernizacja bazy lokalowej oraz wyposażenia ratowniczego komendy, osiągnięta w dużej mierze dzięki zrealizowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE na kwotę około 7,5 mln złotych.

mt_gallery: Uroczyste odejście na zopatrzenie emerytalne st. bryg. Stanisława Kielecha |Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski.

Skip to content