IMG 1585

Ćwiczenia zgrywające w Chełmie 22.09.2017 r.

IMG 1585W piątek 22 września 2017 roku na obiekcie pawilonu B Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie oraz na terenie przyległym do pawilonów: A, B i C, odbyły się ćwiczenia zgrywające z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

Brały w nich udział Policja, Stacja Ratownictwa Medycznego, Straż Miejska, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna. Cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Białopola, Rudy, Wierzbicy i Żmudzi tworzą Pluton Ratowniczy Chełm wchodzący w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej.
Budynek pawilonu B jest zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, ze względu na przeznaczenie przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. W pawilonie tym zlokalizowane są oddziały: Dermatologiczny, Obserwacyjno – Zakaźny oraz Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Ilość osób, które mogą przebywać w tym pawilonie to około 100 osób. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były odprawą, którą poprowadził Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski.
Założenie do ćwiczeń to dwa epizody:
Epizod 1 – jeden z pacjentów terapii uzależnień od alkoholu w pawilonie B szpitala, przemyca nieznaną substancję na bazie metanolu w pojemniku z tworzywa sztucznego. Substancja zostaje pozostawiona w jednym z pomieszczeń na 1 piętrze pawilonu. Mikstura nieznanego pochodzenia wytwarza drażniący, nieprzyjemny zapach i stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu oddziału.
Epizod 2 – w czasie akcji ratowniczej z substancją niebezpieczną w/w pacjent podpala samochody stojące na parkingu przed pawilonem, chcąc odwrócić uwagę od poprzedniego zdarzenia.
Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na podjęciu przesyłki z materiałem niebezpiecznym pozostawionym przez pacjenta i likwidację pożaru samochodów na parkingu. Kuracjusza – sprawcę zdarzenia –  obezwładniła Policja. Osoby ewakuowane były do podstawionego autobusu – miejsca ewakuacji. Jedna z pielęgniarek, która nie mogła samodzielnie opuścić pawilonu, została ewakuowana przez strażaków i po dekontaminacji przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Głównym celem manewrów było doskonalenie współdziałania wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb ratowniczych.

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające Chełm

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras – KM PSP Chełm.

Skip to content