tn DSC 3453

Ćwiczenia doskonalące służb i inspekcji powiatu świdnickiego.

tn DSC 345310 września na terenie gminy Trawniki przeprowadzono ćwiczenia doskonalące służb i inspekcji powiatu świdnickiego oraz jednostek włączonych do KSRG (8 jednostek) i niewłączonych do systemu z terenu gminy Trawniki (5 jednostek).

Ćwiczenia prowadzono w dwóch obszarach tematycznych.

Pierwszy dotyczył doskonalenia współdziałania służb i inspekcji w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) i choroby zakaźnej ludzi. W związku z potencjalnym zagrożeniem chorobą w jednym z gospodarstw zwołany został przez Starostę Świdnickiego Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszli kierownicy, naczelnicy i przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Policji. Ćwiczenia polegały na doskonaleniu organizacji i pracy sztabu oraz współpracy i koordynacji służb i inspekcji. W trakcie ćwiczeń przekazano również najważniejsze informacje dotyczące choroby, w tym zasady postępowania w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ćwiczyła własne procedury dot. zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej wśród ludzi.

Drugi zakres dotyczył doskonalenia umiejętności strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego oraz działań gaśniczych, W trakcie ćwiczeń realizowano następujące cele:
– sprawdzenie umiejętności strażaków OSP,
– skontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczego i pojazdów,
– doskonalenie umiejętności strażaków OSP z zakresu:
– pracy pilarkami spalinowymi,
– pracy w aparatach ODO,
– pracy poduszkami wysokiego ciśnienia,
– pracy z działkiem wysokiej wydajności,
– pracy z pompa wysokiej wydajności,
– obsługi gaśnic,
– udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– ustalenie przedsięwzięć i kierunków szkolenia i wyposażenia OSP.

W ćwiczeniach udział wzięło 13 zastępów OSP z terenu powiatu świdnickiego – OSP Oleśniki, OSP Trawniki, OSP Biskupice, OSP Struża, OSP Dorohucza, OSP Pełczyn, OSP Siostrzytów, OSP Piaski, OSP Bystrzejowice, OSP Rybczewice, OSP Częstoborowice, OSP Minkowice i OSP Trzeszkowice.
W ćwiczeniach udział wzięli:
– Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Świdnicki,
– Waldemar Białowąs – Wicestarosta Świdnicki
– Daniel Baj – Zastępca Wójta Gminy Trawniki
– Mariusz Wilk – Sekretarz Powiatu Świdnickiego
– Piotr Drabek – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdniku
– Jarosław Drozd – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku
– Anna Mrozik – inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym
– Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice,
– Ryszard Podlodowski – Wójt Gminy Mełgiew,
– Komendanci Gminni Ochrony Przeciwpożarowej z gminy Piaski i Trawniki
– pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Nadleśnictwa Świdnik,
– pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin i Miast z terenu powiatu świdnickiego,
– bryg. Andrzej Walczak i asp. Filip Leszczyński – funkcjonariusze z Wydziału Operacyjnego – przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Ćwiczenia zakończono przeprowadzeniem dwóch konkurencji sportowych dla druhów OSP. Założenia ćwiczeń zostały w pełni zrealizowane.
Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP złożył na ręce druhów oraz przedstawicieli służb i inspekcji dyplomy z podziękowaniami. Szczególne podziękowania należą się strażakom z jednostek OSP w Trawnikach i Oleśnikach, którzy wspomogli PSP w organizacji przedmiotowych manewrów.
W trakcie ćwiczeń ponownie została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla chorego Franka z Kazimierza Dolnego. W sumie zebrano 2 565,12 zł. Dla Franka złożyli się zarówno strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Świdniku jak i strażacy OSP z terenu powiatu oraz uczestnicy ćwiczeń zgrywających.

mt_gallery: Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Paweł Dańko KP PSP w Świdniku.

 

Skip to content