DSCN1368

Ćwiczenia z prowadzenia działań gaśniczych w kompleksach leśnych.

DSCN1368Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań gaśniczych w kompleksach leśnych w miesiącu lipcu na terenie woj. lubelskiego zorganizowano kilka ćwiczeń manewrowych w powiatach w których istnieje realne zagrożenie pożarowe w lasach.

Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”. Z uwagi na niezapowiedziany charakter ćwiczeń sprawdzono również mobilność specjalistycznego sprzętu z powiatów ościennych, czas dysponowania sił i środków podmiotów ksrg oraz stan wyposażenia i gotowości operacyjnej plutonów ratowniczych wchodzących w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ratownicy podczas manewrów korzystali z map leśnych, używali fachowego nazewnictwa (nadleśnictwa, oddziały, linie ostępowe) oraz ćwiczyli podawanie wody na duże odległości (przepompowywanie, przetłaczanie, dowożenie, system mieszany). Ponadto organizowali sztaby akcji, których zadaniem było m.in. zorganizowanie łączności oraz dokonanie niezbędnych wyliczeń podczas podawania prądów wody na zapozorowany pożar lasu w natarciu lub obronie.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Miciuła

mt_gallery: Ćwiczenia z prowadzenia działań gaśniczych w kompleksach leśnych.

Foto: mł. bryg. Jarosław Hamaluk, st. kpt. Wojciech Miciuła, asp. Filip Leszczyński

 

Skip to content