26

Warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

26W dniu 5 czerwca 2017 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie rozpoczęły się pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” której uczestnikami było 13 nauczycieli z powiatu lubelskiego.

Prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy byli st. str. Adrian Ząbek i st. kpt Marcin Sobolewski, którzy dzielili się wiedzą na temat zasad prowadzenia ewakuacji podczas wystąpienia pożaru. Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP będzie realizować cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Kampania została zainaugurowana w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 kwietnia br. podczas której Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP i pomysłodawca kampanii edukacyjnej st. str. Adrian Ząbek przeszkolił dziesięciu przedstawicieli Lubelskiego Kuratorium Oświaty i dziesięciu pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Otwierając spotkanie Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaznaczył, że jest to bardzo ważna inicjatywa – chodzi o ratowanie najwyższej wartości, jaką jest ludzkie życie. Dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy podjęli tę szczytną inicjatywę i mam nadzieję, że przyczyni się ona do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach, ale także w naszym codziennym życiu – podkreślił wojewoda.

–Sytuacje nagłego zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas.. Możemy się w nich znaleźć w roli poszkodowanego jak i osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagać udzielania pierwszej pomocy, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Środowisko fizyczne szkoły, czyli budynek, jego wyposażenie oraz organizacja zajęć mogą przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia uczniów. Predyspozycje psychofizyczne uczniów, ich duża aktywność, ogromna ciekawość, poszukiwanie wrażeń są czynnikami ryzyka występowania okoliczności, w których udzielenie pierwszej pomocy może być konieczne. W związku z prawdopodobieństwem zaistnienia wypadku w szkole, nauczyciele powinni wykazywać się znajomością zagadnień z pierwszej pomocy – mówił podczas inauguracji kampanii st. str. Adrian Ząbek Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP w Lublinie.

Kampania ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Tekst oraz zdjęcia: st. str. Adrian Ząbek

mt_gallery: Warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

Skip to content