DSCN1217

Ćwiczenia powodziowe realizowane przez Wydział Operacyjny KW PSP Lublin

DSCN1217Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań przeciwpowodziowych na przełomie maja i czerwca br. na terenie woj. lubelskiego zorganizowano kilkanaście ćwiczeń manewrowych w powiatach, w których istnieje realne zagrożenie powodziowe od przepływających rzek takich jak Bug, Wieprz i Wisła.

Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie współpracy pomiędzy Państwową Straż Pożarną, a samorządami szczebla gminnego, powiatowego oraz instytucjami wspomagającymi działania przeciwpowodziowe. Z uwagi na niezapowiedziany charakter ćwiczeń sprawdzono mobilność specjalistycznego sprzętu z powiatów ościennych, czas dysponowania sił i środków podmiotów ksrg oraz stan wyposażenia i gotowości operacyjnej plutonów ratowniczych wchodzących w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ratownicy podczas manewrów podwyższali koronę wałów za pomocą worków z piaskiem oraz zapór przeciwpowodziowych, uszczelniali pozorowane podsiąki przy pomocy geowłókniny, wypompowywali wodę z zalanych terenów, zabezpieczali rozlewiska substancji niebezpiecznych w ciekach wodnych,a przy pomocy łodzi ewakuowali poszkodowanych z zalanych terenów organizowali sztaby akcji w terenie oraz przygotowywali samodzielne zasilanie energetyczne.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Miciuła

mt_gallery: Ćwiczenia powodziowe realizowane przez Wydział Operacyjny KW PSP LublinFoto: bryg. Zenon Pisiewicz, mł. bryg. Jarosław Hamaluk, st. kpt. Wojciech Miciuła, asp. Filip Leszczyński

Skip to content