IMG 7011

Ćwiczenia „Lasy Janowskie 2017”.

IMG 701128 i 29 czerwca 2017 roku na terenie lasów powiatu janowskiego odbywają się ćwiczenia ratownicze pn. „Lasy Janowskie 2017″.

Ćwiczenia w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego organizuje Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski, na terenie powiatu janowskiego woj. lubelskiego.

Celem głównym ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia bardzo dużego obszaru leśnego.

Cele pośrednie ćwiczeń:

– doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;

– sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego;

– wypracowanie optymalnej metodyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas powstania zagrożeń o zasięgu większym niż jeden powiat, wywołanych pożarem lasu;

– doskonalenie umiejętności organizacji dowodzenia i łączności;

– doskonalenie sposobów rozpoznania zagrożeń podczas pożaru lasu;

– doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP;

– doskonalenie współdziałania z podmiotami współdziałającymi, w tym z: Policją, Strażą Graniczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Lasami Państwowymi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wojewódzkimi i powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Podsumowując w jednym zdaniu ćwiczone są działania gaśnicze podczas bardzo dużego pożaru lasu z elementami ratownictwa chemicznego, ekologicznego i wysokościowego na poziomie specjalistycznym przez 36 godziny.

Łącznie w działania zaangażowanych będzie ok. 500 osób.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin,

mt_gallery: Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".

zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra, st. kpt. Piotr Michałek KP PSP Kraśnik.

Skip to content