plakat na stronę dzien strazaka 2017

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 5 maja 2017.

plakat na stronę dzien strazaka 20175 maja 2017 roku na Placu Zamkowym w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa Jóżefa Wróbla. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami: Królewską, Lubartowską i Aleją Solidarności na Plac Zamkowy. Skład kolumny defiladowej stanowiły: orkiestra, kompanie honorowe straży, policji, straży granicznej oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.

Na miejscu uroczystości wszystkich gości serdecznie powitał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski po czym odbyła się ceremonia wręczenia awansów i odznaczeń.

Po ceremonii wręczenia awansów i odznaczeń Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek pogratulował z okazji 25-lecia PSP wszystkim strażakom służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatykom pożarnictwa za rok wytężonej pracy oraz życzył satysfakcji z pełnienia służby.
Podczas uroczystości na terenie placu Zamkowego odbywała się prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego PSP z terenu woj. lubelskiego a na wydzielonych stoiskach szkoły pożarnicze promowały swoją ofertę edukacyjną.

 Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

 Obchody uświetnili swoją obecnością m.in.: poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, poseł na Sejm RP Gabriela Masłowska, poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, senator RP Jerzy Chruścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, wice prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie reprezentujący w zastępstwie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, byli lubelscy komendanci wojewódzcy PSP, komendanci, szefowie, dowódcy oraz przedstawiciele bratnich służb mundurowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. lubelskiego wraz z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych RP, księża kapelani straży pożarnych, przewodniczący związków zawodowych oraz przedstawiciele lubelskich mediów – telewizji, radia i prasy.

mt_gallery: Dzień Strażaka 2017.

tekst i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

 

Skip to content