IMG 2358

Szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie.

IMG 235823 i 24 maja 2017 r. ośrodek szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizował i przeprowadził szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

W trakcie szkolenia omówiono i zaprezentowano z wykorzystaniem środków multimedialnych nowoczesne metody podawania skutecznych prądów gaśniczych. Omówiono również tematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy strażaka przy gaszeniu pożarów wewnętrznych.

Część praktyczną zajęć zrealizowano z wykorzystaniem specjalistycznego trenażera. W zajęciach wykorzystano udostępniony przez Firmę Dräger Safety Polska Sp. z o.o. mobilny trenażer do ćwiczeń gaszenia symulowanych pożarów wewnętrznych.

W szkoleniu uczestniczyli strażacy z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.Wśród uczestników byli ratownicy jak i dowódcy różnych szczebli, włącznie z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych. Łącznie szkolenie te ukończyło ponad 145 strażaków.

tekst: st. bryg. Sławomir Galiński
zdjęcia: st. str. Adrian Ząbek 

mt_gallery: Ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych w Ośrodku Szkolenia KW PSP Lublin.

Skip to content