16

Świdnik – Dzień Strażaka 2017.

1618 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka.

Rok 2017 to również jubileusz 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej jako zorganizowanej, umundurowanej formacji, przewidzianej do likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. W ramach świętowania jubileuszu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku wygłosił okolicznościowe przemówienie, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna, w której wspomniano ostatnie 25 lat formacji – zmiany organizacyjne, postęp w wyposażeniu i modernizacji pojazdów i obiektów Państwowej Straży Pożarnej, informatyzację służby. Przywołano duże akcje ratowniczo-gaśnicze, w których strażacy Państwowej Straży Pożarnej brali udział, narażając niejednokrotnie zdrowie i życie.

Obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków, odprawioną w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku, przez kapelana świdnickich strażaków, ks. kan. Leszka Surmę.

Następnie uroczystości kontynuowano w obiektach komendy Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej złożył meldunek Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, st. bryg. Szczepanowi Goławskiemu. Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk, przywitał zgromadzonych gości, pracowników oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej, emerytów i sympatyków pożarnictwa oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Swoją obecnością zaszczycili m. in.:
Artur Soboń – Poseł na Sejm RP
st. bryg. Szczepan Goławski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.
ks. kan. Leszek Surma – Kapelan Strażaków Powiatu Świdnickiego.
Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Powiatu Świdnickiego, Prezes ZOP Z OSP RP w Świdniku.
Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik.
Michał Cholewa – Burmistrz Miasta Piaski.
Jerzy Szpakowski – Wójt Gminy Trawniki.
Elżbieta Korbus – Zastępca Wójta Gminy Mełgiew.
Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice.

W trakcie uroczystości wręczono awanse i odznaczenia oraz wyróżnienia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego kapitana asp. Markowi Lasocie s. Wiesława.
Uroczyste nadanie stopnia służbowego odbyło się 06 maja br. w Warszawie na Placu im. marszałka Piłsudskiego podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka.
Natomiast na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka 5 maja 2017 r. w Lublinie na Placu Zamkowym dokonano uroczystego wręczenia wyższych stopni służbowych:
stopnia starszego kapitana – kpt. Pawłowi Dańko s. Zdzisława
stopnia aspiranta – mł. asp. Andrzejowi Pyzowi s. Józefa
stopnia starszego sekcyjnego – sekc. Marcinowi Adamczykowi s. Andrzeja

Ponadto awanse otrzymali:
do stopnia ogniomistrza:
mł. ogn. Krzysztof Sidor
do stopnia starszego sekcyjnego:
sekc. Marcin Adamczyk
sekc. Krzysztof Buk
sekc. Piotr Kamola
sekc. Paweł Kochalski
sekc. Michał Król
sekc. Jerzy Pawelec
sekc. Sławomir Terlecki
sekc. Tomasz Żelechowski

Złoty medal – za zasługi dla pożarnictwa otrzymał mł. bryg. Piotr Łowicki i asp. sztab. Marek Bereza.
Srebrny medal- za zasługi dla pożarnictwa otrzymał mł. bryg. Piotr Pyszko i asp. Jacek Pawelec
Brązowy medal- za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Adam Kot, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik
Nagrodę pieniężną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego otrzymał asp. sztab. Roman Bobruk, asp. Jacek Pawelec i mł. ogn. Artur Wrona, a nagrodę pieniężną Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku otrzymał st. kpt. Waldemar Łoś, mł. kpt. Dariusz Seweryn, asp. Jan Stachyra, st. sekc. Marcin Adamczyk i st. str. Ireneusz Czwórnóg.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.05.2017 r. w uznaniu zasług na rzecz związku wyróżniono odznaką „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” asp. sztab. w st. spocz. Wiesława Chęcińskiego.

Podczas uroczystego apelu proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela Leszek Surma oficjalnie rozpoczął pełnienie obowiązków kapelana strażaków. Odczytano z tego powodu oficjalny list Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika dotyczący powołania kapelana strażaków powiatu świdnickiego. Nowy kapelan otrzymał z rąk prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdniku Dariusza Kołodziejczyka oraz Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku strażacką czapkę i stułę.

Po uroczystym apelu strażacy zorganizowali piknik rodzinny dla swoich rodzin z licznymi atrakcjami dla dzieci.

mt_gallery: Świdnik - Dzień Strażaka 2017.

tekst/zdjęcia: kpt. Paweł Dańko KP PPS Świdnik.

 

Skip to content