IMG 3706

Ryki – Dzień Strażaka 2017.

IMG 370623 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rykach odbyła się akademia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni i emeryci komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, ks. Krzysztof Czyrka – Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Bogdan Kozioł – Vice Kapelan, Beata Siedlecka – Burmistrz Dęblina, Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk oraz przedstawiciele służb kryzysowych, policji, wojska, wojskowych straży pożarnych, szkół oraz firm i instytucji na co dzień wspierających działalność lub współpracujących z rycką komendą.

Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników – st. bryg. Krzysztof Miłosz Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie, podkreślając realizację zadań ratowniczych, szkoleniowych oraz kontrolno-rozpoznawczych i edukacyjnych oraz przedstawił plany komendy dot. wymiany samochodu ratowniczo-gaśniczego i budowy nowej strażnicy.
Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom oraz osobom wspierającym swymi działaniami ochronę przeciwpożarową.

Srebrną i brązową odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” otrzymało 6 osób.
Na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 9 funkcjonariuszy.
Wręczono 6 brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej pamiątkowym grawertonem uhonorowanych zostało 7 osób.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich pracowników komendy złożyli: w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Zastępca Komendanta st. bryg. Szczepan Goławski, w imieniu obecnych na uroczystości samorządowców z powiatu ryckiego – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach oraz Starosta Rycki.
Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Rykach podziękował gościom za dotychczasową współpracę i pomoc podczas bieżącej realizacji zadań przez komendę oraz pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień, dziękując im za zaangażowanie i codzienną służbę.

tekst: kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

zdjęcia: mł. asp. Łukasz Lipnickist, kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

mt_gallery: Ryki - Dzień Strażaka 2017.

Skip to content