1

Krasnystaw – Dzień Strażaka 2017.

125 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Na uroczystość przybyli, między innymi:
•    Mirosław Księżuk reprezentujący Panią Teresę Hałas – Posła na Sejm RP;
•    st. bryg. Marek Dziedzic – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
•    Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP
w Krasnymstawie;
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski;
•    Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego;
•    Andrzej Korkosz – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego;
•    Ks. Dziekan Henryk Kapica- Proboszcz Parafii pw Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie;
•    Ks. Kanonik Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków;
•    Dh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie;

Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego, służb mundurowych oraz instytucji współdziałających.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz 5 awansów na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczenia, medale, dyplomy otrzymali:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji „z wyrazami wdzięczności i uznania za profesjonalizm oraz ofiarność podczas 25 lat pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej” wyróżnił:
•    asp. sztab. Grzegorz Jabłoński.
asp. sztab. Grzegorz JABŁOŃSKI wyróżnienie otrzymał podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 4 maja br.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – „za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” wyróżnił dyplomem:
•    asp. sztab. Piotr Patyk

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 284/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP został odznaczony:
MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
•    Druh Henryk Kozyra
Druh Henryk KOZYRA medal otrzymał podczas Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie w dniu 21 kwietnia br.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego Nr 1/2017z dnia 13 marca 2017 r. odznaczeni zostali:
ZŁOTYM  MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
•    mł. asp. Marcin Manachiewicz
SREBRNYM  MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
•    mł. asp. Tomasz Piasecki
•    ogn. Marcin Kwaśniewski
•    ogn. Rafał Dziedzic

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał 2 nagrody pieniężne.

Przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka” oraz przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

mt_gallery: Krasnystaw - Dzień Strażaka 2017.

tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Bereza KP PSP Krasnystaw.

Skip to content