IMG 6051

Kraśnik – Dzień Strażaka 2017.

IMG 605112 maja to tegoroczne święto kraśnickich strażaków, którzy w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m. in.:
– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Zmarz,
– Kapelan Strażaków Powiatu Kraśnickiego ks. Grzegorz Stąsiek,
– Wicestarosta Kraśnicki p. Mariusz Socha,
– Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku nadkomisarz Marek Tchórz.

Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji i służb współdziałających oraz sympatyków pożarnictwa.
Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku st. bryg. Artur Bis. Podczas apelu komendant podsumował działalność komendy, zwracając szczególną uwagę na fakt ciągłego wzmacniania jej zaplecza sprzętowego.
Nie do pominięcia jest również fakt dokonywania ustawicznych modernizacji i remontów obiektów komendy i jej otoczenia, takich jak wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych, czy zagospodarowanie terenów zielonych komendy.

Najważniejszym ukończonym przedsięwięciem komendy było stworzenie w ramach programu „Bezpieczna +” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sali edukacyjnej „OGNIK”. Sala szkoleniowa powstała dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Bezpieczna +”  – to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest  do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach programu przeszkoleni strażacy  będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Najbardziej uroczystym momentem podczas święta było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe, i tak:
Minister Spraw Wewnętrznych rozkazami personalnymi nadał:
−    stopień kapitana funkcjonariuszowi mł. kpt. Dawid Nowak.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:
−    stopień aspiranta funkcjonariuszom: mł. asp. Krzysztof Łukasik, mł.asp. Sylwester Rząd.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:
−    stopień ogniomistrza funkcjonariuszom: mł. ogn. Piotr Biegaj, mł. ogn. Adam Chawryło, mł. ogn. Daniel Pomykała.
−    stopień młodszego ogniomistrza funkcjonariuszom: st. sekc. Paweł Babiracki, st. sekc. Janusz Flis, st. sekc. Konrad Kapron, st. sekc. Paweł Placha, st. sekc. Tomasz Powęska.
−    stopień starszego sekcyjnego funkcjonariuszom: sekc. Robert Bernat, sekc. Andrzej Partyka, sekc. Marcin Sołtys, sekc. Konrad Ziębrowicz.
W uroczystości wziął udział również Kamil Kowalczyk – uczeń drugiej klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku, który podczas międzynarodowej konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej organizowanej w Brześciu na Białorusi, za swoją pracę zajął drugie miejsce. 
   
Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoją wdzięczność za trud i ofiarną służbę funkcjonariuszy tut. komendy. Przekazali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Na zakończenie komendant powiatowy wyraził wdzięczność gościom za pomoc i współpracę w działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, a pracownikom komendy pogratulował wyróżnień i awansów oraz podziękował za zaangażowanie w realizacji zadań służbowych.

mt_gallery: Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Piotr Michałek KP PSP Kraśnik.

 

Skip to content