DSC09812-001

Komenda Miejska PSP w Lublinie – Dzień Strażaka 2017.

DSC09812-00117 maja 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął st. bryg. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Marek Fiutka serdecznie powitał wszystkich gości, dziękując za możliwość świętowania we wspólnym gronie tego szczególnego dnia podsumowań, awansów i wyróżnień. Uroczystość uświetnili swoim udziałem m. in.: Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin, Zbigniew Niedźwiadek – Dyrektor Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie, Antoni Skrabucha – Przewodniczący Rady Powiatu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wójtowie i Burmistrzowie powiatu lubelskiego, Paweł Dworak Prezes Zarządu Miejskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, Mieczysław Dziura – Sekretarz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, insp. Dariusz Dudzik – Komendant Miejski Policji w Lublinie, Paweł Bakiera – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin, w imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Radosław Jędraszek oraz Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin. W trakcie okolicznościowego przemówienia mł. bryg. Marek Fiutka w krótkich słowach podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za codzienną służbę i pracę oraz wyraził wdzięczność i złożył serdeczne życzenia wszystkim osobom wspierającym działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Kolejnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaczeń – Medali „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

Następnie przybyli goście złożyli na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie życzenia i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy.

Tekst: ogn. Marcin Rozwałka KM PSP Lublin.

mt_gallery: Komenda Miejska PSP w Lublinie - Dzień Strażaka 2017.
Zdjęcia: Adrian Skrzypek KM PSP Lublin.

Skip to content