IMG 1923

Janów Lubelski – Dzień Strażaka 2017

IMG 192326 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Przed rozpoczęciem uroczystości  Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak poprosił obecnych  o uczczenie minutą ciszy poległych na służbie strażaków w Białymstoku.
Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.  Szczepanowi Goławskiemu. Obchody dnia strażaka były okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, uhonorowania strażaków za zaangażowanie i poświęcenie podczas działań ratowniczych oraz za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Na uroczystość przybyli między innymi: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP) Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg  Szczepan Goławski, Starosta Powiatu Janowskiego Grzegorz Pyrzyna, Burmistrz Modliborzyc dh Witold Kowalik, Prezes Zarządu Oddziału    Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara,Kapelan Powiatowy ks. Józef Krawczyk, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jacek Dzikowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Henryk Rążewski, byli komendanci bryg. w st. spocz. Henryk Dyguś, st. bryg.w st. spocz. Benedykt Stachyra oraz Wójtowie Gmin z terenu powiatu janowskiego.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem Nr 8/OP/2017 odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  mł. asp. Jacka Brodowskiego.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą nr 264/35/2016 odznaczyło Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – bryg. Krzysztofa Kurasiewicza.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP uchwałą nr 1/2017 odznaczyło funkcjonariusza z Janowa Lubelskiego ,,Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” dwie osoby oraz  „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” trzy osoby.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym numer 1.WK.2017 nadał stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Wojciechowi  Moskowiczowi, stopień starszego sekcyjnego sekc. Marcinowi Sudółowi, a także decyzją nr 125.21.3.2017 wyróżnił nagrodą pieniężną bryg. Józefa Kusego. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP wyróżnił listem gratulacyjnym Pana Henryka Dygusia oraz Pana Józefa Smyłę.

               Na zakończenie uroczystości Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg.  Szczepan Goławski, Poseł na Sejm PR Pan Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego Grzegorz Pyrzyna, Prezes  Zarządu Powiatowego ZOSP RP Dh Witold Kowalik, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jacek Dzikowski  złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka”,  przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie janowskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

 

 

mt_gallery: Dzień Strazaka Janow Lubelski

Zdjęcia: Alina Boś
Tekst: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content