b

Wizyta studentów Uniwersytetu Medycznego w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.

b11 kwietnia 2017 r. w ramach zajęć akademickich przybyło do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie  20 studentów II roku ratownictwa medycznego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z opiekunem panią Katarzyną Naylor, która jest nauczycielem akademickim w UM w Lublinie.

W ramach tego spotkania studenci mieli okazje zapoznać się z działalnością Ośrodka Szkolenia KW PSP i przyjrzeć się m. in. testom w komorze dymowej. Po wizytacji na Ośrodku Szkolenia studenci wraz z st. str. Adrianem Ząbkiem przeszli na JRG-3 w celu zapoznania się funkcjonowaniem jednostki.

Strażacy pełniący w tym dniu służbę zaprezentowali sprzęt ratowniczy jakim dysponują i poprowadzili krótką pogadankę na temat ich codziennej pracy. Na koniec spotkania st. str. Adrian Ząbek  pokazał sprzęt medyczny do kwalifikowanej pierwszej pomocy i opowiedział studentom jak wygląda organizacja ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i jakie ma uprawnienia ratownik medyczny w jednostkach współpracujących z systemem tj. m. in. Państwowa Straż Pożarna.

tekst: st.str. Adrian Ząbek KW PSP Lublin

mt_gallery: Wizyta studentów Uniwersytetu Medycznego w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

zdjęcia: OSZ KW PSP Lublin.

Skip to content