IMG 2268

Warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Ujednolicenie metodyki szkolenia strażaków z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.

IMG 22685 kwietnia 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Ujednolicenie metodyki szkolenia strażaków z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.

Warsztaty były adresowanie dla Powiatowych i Miejskich Koordynatorów Ratownictwa Medycznego PSP z woj. lubelskiego.

W pierwszej części warsztatów strażacy mieli okazje zapoznać z walorami technicznymi i funkcjonalnymi  najnowszego sprzętu szkoleniowego firmy Laerdal do nauki resuscytacji. W kolejnej części warsztatów Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego st. str. Adrian Ząbek poprowadził wykład i ćwiczenia celem przedstawienia oczekiwanego sposobu nauczania strażaków resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Następnie wspólnie z Koordynatorami RM PSP woj. lubelskiego wywiązała się dyskusja dzięki której został wypracowany jednolity sposób prowadzenia szkolenia z w/w zakresu. Po powrocie do jednostek rolą koordynatorów będzie podzielenie się nabytą wiedzą z instruktorami ratownictwa medycznego i prowadzenie szkoleń według opracowanych zasad, dzięki temu każdy strażak w woj. lubelskim będzie posiadał aktualną wiedzę medyczną i udzielał pomocy w taki sam sposób. 

tekst: st. str. Adrian Ząbek OSZ KW PSP Lublin

mt_gallery: Warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Ujednolicenie metodyki szkolenia strażaków z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.

zdjęcia: OSZ KW PSP Lublin

Skip to content