DSCN0866

Szkolenie dot. postepowań dyscyplinarnych w PSP.

DSCN086620-21 kwietnia br. w Nałęczowie zostało przeprowadzone szkolenie dla funkcjonariuszy wyznaczanych na rzeczników dyscyplinarnych oraz członków Komisji Dyscyplinarnej przy Lubelskim Komendancie Wojewódzkim PSP w Lublinie.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz. Głównym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy podczas prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. lubelskiego. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadził Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie p. Tomasz Malinowski. Organizatorem szkolenia była Agencja Reklamowa CUMULUS.

mt_gallery: Szkolenie dot. postepowań dyscyplinarnych w PSP.
tekst i zdjęcia: st. kpt. Wojciech Miciuła KW PSP w Lublinie

Skip to content