IMG 3599

STOP pożarom traw – szkolenie w KP PSP w Hrubieszowie.

IMG 359920 kwietnia 2017r. w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyło się szkolenie dla dyrektorów i przedstawicieli szkól  z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Głównym celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli szkół z akcją zainicjowaną przez  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „STOP POŻAROM TRAW” oraz innymi zagadnieniami związanymi z ochroną p-poz na terenie placówek szkolnych.

Akcja ma na celu przygotowanie szkól do prowadzenia w swoich placówkach pogadanek na temat szkodliwości i niebezpieczeństw wypalania traw.
Dodatkowe zagadnienia poruszane na szkoleniu to prawidłowe wykonywanie ewakuacji osób w placówkach edukacyjnych, oraz najczęstsze nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów p-poż. w szkołach.
Szkolenie rozpoczął kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, a wykładowcami byli kpt. Tomasz Zwolak i st.kpt. Piotr Bartko.

mt_gallery: STOP pożarom traw - szkolenie w KP PSP w Hrubieszowie.

tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Sendecki KP PSP Hrubieszów.

Skip to content