p4

Spotkanie Wielkanocne Służb Mundurowych w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

p46 kwietnia 2017 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy odbyło się spotkanie Wielkanocne służb mundurowych.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci służb mundurowych z terenu miasta i powiatu chełmskiego, w tym:
•    Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie,
•    Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,
•    I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego JW. w Chełmie,
•    Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Chełmie
•    Zakładu Karnego w Chełmie
•    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
•    Straży Miejskiej w Chełmie
•    Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
•    Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
oraz duchowni z terenu miasta Chełm i kapelani służb mundurowych.
Nie zabrakło także emerytowanych Komendantów NOSG i KMPSP w Chełmie.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością:
1.    Pan Stanisław Mościcki – Z – ca Prezydenta Miasta Chełm,
2.    Pan Mariusz Kowalczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm,
3.    Pan Lech Wieczerza – Prokurator Rejonowy w Chełmie
4.    Pan Wiesław Kociuba – Wójt Gminy Chełm,
5.    Pani Edyta Chudoba – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń świątecznych, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim integracji służb mundurowych miasta i powiatu chełmskiego.

ekst: bryg. Zbigniew Raźniewski,

mt_gallery: Spotkanie Wielkanocne Służb Mundurowych w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras, KM PSP Chełm

Skip to content