IMG 3530

Powołanie kpt. mgr inż. Piotra Gronowicza na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.

IMG 353031 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyła się uroczysta zbiorka z udziałem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Grzegorza Alinowskiego.

Podczas zbiórki Lubelski Komendant Wojewódzki PSP wręczył kpt. mgr inż. Piotrowi Gronowiczowi  decyzję o powołaniu na Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie z dniem 01.04.2017 r.

W uroczystej odprawie wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Burmistrz,  Księża, Wójtowie Gmin, Maciej Piszczek – Przedstawiciel Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, bryg. Zbigniew Raźniewski KM PSP w Chełmie, przedstawiciele służb mundurowych z powiatu hrubieszowskiego, oraz funkcjonariusze i pracownicy z KP PSP w Hrubieszowie.

Kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz po ukończeniu szkoły aspirantów w 1997 roku rozpoczął służbę na stanowisku ratownika w hrubieszowskiej komendzie PSP. W trakcie pełnienia służby był wielokrotnie awansowany i odznaczany za wzorowe wykonywanie obowiązków. W 2012 roku został odznaczony Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” a w 2011 roku Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Zajmował stanowiska administracyjne oraz na podziale bojowym. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy zmiany.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie gdzie w 2015 roku uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa.  

tekst/zdjęcia: kpt. Piotr Sendecki KP PSP Hrubieszów.

mt_gallery: Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.

 

Skip to content