IMG 6155

Posiedzenie Wielkanocne Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.

IMG 615510 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 10, odbyło się posiedzenie Wielkanocne Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego (zwanej dalej MSP) poszerzone o członków organizacji zakładowych oraz zaproszonych gości.

 

Spotkanie było podzielone na dwie części; pierwszej oficjalnej przewodniczył kol. Ryszard Koper – Przewodniczący MSP NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.             

Na wstępie przewodniczący powitał zaproszonych gości:
– Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej,
– Pana st. bryg. Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
– Pana Andrzeja Odyńca – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -Lubelski Urząd Wojewódzki,
– ks. mł. bryg. Mirosława Ładniaka  – Kapelana Wojewódzkiego Strażaków,
– Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP, którzy przybyli na dzisiejsze posiedzenie.
– Panów Andrzeja Chrząstowskiego, Marka Krakowskiego oraz Aleksandra Batorskiego – przyjaciół MSP NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego oraz przedstawicieli wszystkich Komisji Zakładowych, wchodzących w struktury MSP NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.    

Następnie minutą ciszy uczczono ofiary Katastrofy Smoleńskiej, po czym odmówiono modlitwę, a ksiądz kapelan poświecił „święconkę”, którą podzieli się obecni na spotkaniu.    

Druga część spotkania tzw. „robocza” (w części tej nie uczestniczyli zaproszeni goście) dotyczyła ogółu działalności organizacji zakładowych oraz działalności MSP.                

Na wstępie wybrano przewodniczącego zebrania którym został kol. Maciej Piszczek, następnie przegłosowano porządek obrad.                                 

Dalsza część odbywała się wg porządku:
1) Omówienie spotkania Rady KSP w dniu 6 kwietnia br., podczas którego spotkano się z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Panem Piotrem Dudą .
Szczególną uwagę członkowie MSP zwrócili na sprawę przywrócenia załącznika nr 6 do rozporządzenia kwalifikacyjnego oraz sprawę zwolnień lekarskich (L-4).    
2) Przyjęcie do MSP dwóch nowych organizacji zakładowych działających przy KW PSP w Lublinie i Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej.     
3) Omówienie sytuacji we wszystkich KM/KP PSP w których funkcjonuje NSZZ „Solidarność”. Rada MSP z zadowoleniem przyjęła informację, że sytuacja w przeważającej większości komend jest dobra i nareszcie strażacy naszego województwa mogą cieszyć się efektami dobrej zmiany. Rada z oburzeniem przyjęła sytuację, która ma miejsce w KP PSP w Łęcznej.
4) Sprawy bieżące: Przewodniczący MSP poinformował o tempie rozwoju związku oraz o planach założenia nowych organizacji związkowych. Na chwilę obecną liczebność MSP osiągnęła poziom ponad 500 osób. NSZZ „Solidarność” funkcjonuję  w 15 z 21 jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. lubelskiego.
Na tym spotkanie zakończono.

Opracował: Maciej Piszczek/Ryszard Koper.

mt_gallery: Posiedzenie Wielkanocne Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.

Zdjęcia: asp. mgr Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

Skip to content