IMG 5857

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP.

IMG 58573 marca 2017 roku lubelskich strażaków odwiedził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny PSP nadbrygadier Leszek Suski. Wizyta miała miejsce na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej JRG 4 w Lublinie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Marek Małkowski.
W pierwszej części wizyty odbyła się odprawa z szefami służb mundurowych woj. lubelskiego podczas której Minister Mariusz Błaszczak omawiał program modernizacji służb mundurowych.
Program modernizacji służb mundurowych będzie realizowany w latach 2017-2020.  Środki w kwocie  niemal 9,2 mld zł będą podzielone pomiędzy trzy zasadnicze segmenty:
•    inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych;
•    wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste;
•    wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników –  system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny.

Pierwsza transza planowanych podwyżek weszła już w życie. Na przełomie lutego i marca funkcjonariusze i pracownicy służb otrzymali wypłatę z wyrównaniem od pierwszego stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 253 zł na etat funkcjonariusza i 250 zł na pracownika cywilnego. Kolejne podwyżki są planowane na styczeń 2019 r. W sumie wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników służb wzrosną odpowiednio o 609 i 597 zł.

Kolejną częścią wizyty było uroczyste wręczenie medalu „Młodego Bohatera” Patrykowi i Danielowi – braciom z Zofiboru w woj. lubelskim, którzy pomogli ocalić swoją rodzinę przed pożarem. Akcja „Młody Bohater” to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie. Ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

Nocą 26 września 2016 roku, PATRYK PYTLIK, obudzony dziwnymi odgłosami stwierdził, iż hałas wydobywa się ze stojącej w płomieniach kuchni ich własnego domu. Chłopiec obudził rodzeństwo oraz opiekującą się nimi babcię. Rodzina opuściła budynek, a PATRYK telefonicznie zaalarmował straż pożarną wybierając numer alarmowy 998. Dyżurnemu stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przekazał szczegółowe informacje o miejscu i rodzaju zagrożenia. Nie poprzestał na tym. Angażując brata DANIELA próbowali wodą wlewaną z wiader przez okno do kuchni ugasić pożar. Działania wraz z bratem podejmowali, aż do momentu rozszczelnienia się butli z gazem powodującej błyskawiczne rozprzestrzenienie się ognia. Bohaterskie próby gaszenia pożaru i ewakuacji mienia wywołały u chłopców poparzenie górnych dróg oddechowych utrudniające oddychanie. Przybyłe na miejsce pożaru zastępy straży pożarnej oraz zastęp ratownictwa medycznego udzieliły młodym bohaterom kwalifikowanej pierwszej pomocy. Chłopców przetransportowano do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Łukowie. Chłopcy na co dzień są uczniami pierwszej i trzeciej klasy Gimnazjum w Wojcieszkowie.
Następnie Minister Mariusz Błaszczak w asyście Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadiera Leszka Suskiego wręczył również wyróżnienie dla strażaka z Komendy Miejskiej PSP w Chełmie st. ogn. Henryka Jabłońskiego, który wracając ze służby do domu bezinteresownie udzielił pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, ratując mu życie.

Spotkanie w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej JRG 4 miało jeszcze jeden uroczysty element w postaci przekazania nowych pojazdów (2 samochody ratowniczo-gaśnicze średnie i 1 leki samochód ratowniczo-gaśniczy) i sprzętu ( 3 zestawy hydrauliczne i łódź ratownicza). Łączny koszt przekazanych pojazdów i wyposażenia wyniósł blisko 1,74 mln złotych.

Minister Mariusz Błaszczak  przekazał również promesy dotacji celowych dla 22 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego przyznających dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych, ochrony wąwozów lessowych przed erozją oraz przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi.
Minister Spraw Wewnętrznych zakończył swoją wizytę uczestnicząc w pierwszej lekcji bezpieczeństwa w nowo otwartej Sali edukacyjnej „Ognik”, która znajduje się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie. Głównym celem programu realizowanego w salach edukacyjnych „Ognik” jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzieci uczą się bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, poznają podstawy pierwszej pomocy, uczą się podstaw ochrony przeciwpożarowej oraz poznają zakres służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie odbyła się także narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego z Komendantem Głównym. 

mt_gallery: Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP.

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

Skip to content