Spokrewnieni służbą logo

„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi.

Spokrewnieni służbą logoWojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji insp. Pawłem Dobrodziejem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorzem Alinowskim  zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski.

Ich ofiarna walka była bezcenna dla podtrzymania dążeń niepodległościowych Polaków. Z okazji tych obchodów pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży chcą złożyć im hołd oddając krew potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków. Krew jest bezcennym darem w czasie pokoju, równie bezcennym jak ofiarna walka Żołnierzy Wyklętych o niepodległość.

Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca br. może przyłączyć się każdy z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: „spoKREWnieni służbą”.

Główna zbiórka krwi z udziałem m.in. urzędników, policjantów i strażaków odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec naszego województwa. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji urzędników oraz służb wokół idei honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!

Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dołącz do Honorowego Oddawania Krwi. Podaj hasło „spoKREWnieni służbą”.

Pozostałe zbiórki krwi na terenie woj. lubelskiego planowane w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”:

1.    16.03.2017 r. w godz. 8.30-12.00 – Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 10.

2.    21.03.2017 r. w godz. 9.00-13.00 – Komenda Powiatowa PSP w Opolu Lubelskim.
3.    26.03.2017 r. w godz. 8.30-14.30 – Gimnazjum w Łukowej (pow. biłgorajski).
4.    31.03.2017 r. od godz. 9.30 – Posterunek Policji w Modliborzycach (pow. janowski).

PRZYDATNE INFORMACJE

Oddziały terenowe RCKiK w Lublinie
http://www.rckik.lublin.pl/oddzia%C5%82y-terenowe.html

Terenowe akcje poboru krwi
http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/

Informacje dla krwiodawców
http://rckik.lublin.pl/kto-moze-zostac-krwiodawca.html

Jak się przygotować do oddania krwi:
http://www.rckik.lublin.pl/jak-si%C4%99-przygotowa%C4%87-do-oddania-krwi.html

wykleci plakat-internet

 

Skip to content