3

Pożar kurnika w miejscowości Uścimów pow. lubartowski.

311 marca 2017 roku o godz. 21:20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku kurnika w miejscowości Nowy Uścimów, gm. Uścimów.

 Po przybyciu na miejsca zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że doszło do pożaru budynku inwentarskiego – kurnika oraz przyległej do niego stodoły. Wskazane obiekty tworzyły jedną bryłę o kształcie litery L, o wymiarach 30 x 60 m. Dalszy rozwój pożaru stanowił zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na pozostałe obiekty budowlane zlokalizowane na terenie posesji. Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej oraz podaniu prądów wody w natarciu na palące się budynki i w obronie innych obiektów budowlanych. Z uwagi na panującą wysoką temperaturę i duże zadymienie strażacy prowadzili działania gaśnicze wyposażeni w aparaty ochrony górnych dróg oddechowych. W celu zapewnienia ciągłości dostarczania wody do pożaru, na jeziorze Krasne utworzony został punkt czerpania wody, która była dowożona do miejsca pożaru przez zastępy OSP. Wskazany punkt stanowił uzupełniające dla sieci hydrantowej źródło wody do celów gaśniczych.Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do rozbiórki części konstrukcji budynku inwentarskiego oraz budynku stodoły. Działania te prowadzone były przy użyciu drabiny mechanicznej SD-30. Następnie strażacy zostali skierowani do usuwania i przelewania wodą nadpalonej słomy.

Łączny czas interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej wyniósł ponad 13 godzin. Wskutek pożaru zginęło ok. 10 tys. kilkudniowych piskląt indyka oraz spaleniu uległ  budynek inwentarski i budynek stodoły wraz z wyposażeniem. W działaniach brało udział pięć zastępów z JRG Lubartów oraz zastępy OSP Uścimów OSP Ostrów Lubelski, OSP Jamy, OSP Krasne, OSP Głębokie, OSP Drozdówka, OSP Maśluchy, OSP Nowa Jedlanka, OSP Jedlanka Stara, OSP Rudka Starościańska. 

tekst: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

mt_gallery: Pożar kurnika w miejscowości Uścimów, powiat lubartowski.

zdjęcia: KP PSP Lubartów.

Skip to content