8

Lubartów – powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

815 marca 2017 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.
Celem poszczególnych etapów OTWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz zapoznanie z historią i tradycjami pożarniczymi.

Do eliminacji powiatowych, w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 13 osób:  
5 ze szkół podstawowych, 4 z gimnazjów oraz 4 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych.
 
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:
– grupa I – Jakub Budzyński – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubartowie,
– grupa II – Bartłomiej Pękala – Gimnazjum w Niedźwiadzie,
– grupa III – Patrycja Kożuch – II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie.
Nagrody dla zwycięzców wręczyli Starosta Lubartowski Fryderyk Puła oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański.

W podsumowaniu konkursu wyrażono słowa uznania dla uczestników turnieju za wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach działań prewencyjnych do jakich należy zaliczyć ten turniej organizatorzy nawiązali do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” – mającej na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla i ograniczenie liczby ofiar i rannych w pożarach.

Sponsorami atrakcyjnych nagród rzeczowych dla uczestników turnieju byli:
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Spółdzielnia Mleczarska MICHOWIANKA w Michowie, SOLBET Lubartów S.A. 

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.

mt_gallery: Lubartów - powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Skip to content