Foto 8 - KW

Krasnystaw – eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Foto 8 - KW24 marca 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie przeprowadzono eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

 

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło 25 uczniów z 25 szkół, w tym z 10 podstawowych, 9 gimnazjalnych oraz 6  ponadgimnazjalnych z terenu 10 gmin powiatu krasnostawskiego.

Wśród zaproszonych gości na eliminacjach powiatowych obecni byli:
•    Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski,
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski,
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków,
•    Radosław Chmielewski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie,
•    Piotr Padziński – przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie,
•    Lech Berezowski – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Krasnostawskich.

Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:

Grupa I – szkoły podstawowe
1.    Weronika CELIŃSKA    – SP w Żółkiewce
2.    Ewa WÓJCIK            – ZS w Siedliskach Drugich
3.    Maksymilian RZEMIŃSKI    – ZS w Łopienniku Nadrzecznym

Grupa II – gimnazja
1.    Norbert KALUŹNIAK    – Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Siennicy Nadolnej
2.    Gabriela DUBAJ         – Gimnazjum w Siennicy Różanej
3.    Patrycja KOTYŁO        – Gimnazjum w Żółkiewce

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1.    Izabella CIECHAŃSKA    – I LO w Krasnymstawie
2.    Łukasz PALAT         – ZS CKR w Siennicy Różanej
3.    Grzegorz CIMEK         – ZSP w Żółkiewce

Osoby wymienione powyżej otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, a zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. w Lublinie. Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania za przychylność i okazane wsparcie w realizację przedsięwzięcia następującym instytucjom: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Firma „Agat” w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich, Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie, Nadleśnictwo Krasnystaw.

mt_gallery: Krasnystaw - eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Tekst/zdjęcia: bryg. Adam Niemczyk – KP PSP Krasnystaw.

Skip to content