IMG 5708

Warsztaty tematyczne pn. „Organizacja ratownictwa medycznego w ksrg w woj. lubelskim”.

IMG 57081 lutego 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się warsztaty tematyczne pn. „Organizacja ratownictwa medycznego w ksrg w woj. lubelskim” podczas których zostały wręczone powołania do pełnienia funkcji Powiatowego/Miejskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP.

 

Celem nadrzędnym warsztatów był wymiana spostrzeżeń dotyczących dotychczasowego funkcjonowania ratownictwa medycznego w ksrg woj. lubelskiego. Otwarcia warsztatów dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski.

Wśród tematów zajęć, jakie przedstawiono podczas szkolenia znalazły się:
– Kooperacja i koordynacja działań medycznych służb ratunkowych na miejscu zdarzenia.
– Prezentacja najnowszego modelu defibrylatora ZOLL AED plus oraz najnowszych opatrunków hydrożelowych.
– Prezentacja wirtualnej platformy szkoleniowej IMEDICA.
– Przedstawienie projektu kampanii edukacyjnej pt: „Strażak uczy ratować” dedykowanej dla nauczycieli woj. lubelskiego.

Kampania edukacyjna została omówiona przez Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepana Goławskiego, który podkreślił szczególny cel tej kampanii i rolę strażaków w procesie edukacji nauczycieli i dzieci na terenie woj. lubelskiego. Wspólnie
z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego st. str. Adrianem Ząbkiem – pomysłodawcą kampanii, komendant Goławski przedstawił cele szczegółowe planowanej akcji edukacyjnej:
– poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli oraz zwiększenie poczucia  bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach mieszczących się na terenie woj. lubelskiego,
– zmniejszenie liczby zgonów oraz niepełnosprawności w wyniku zdarzeń nagłych w związku
z nieudzieleniem, zbyt późnym bądź niewłaściwym udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej,
– wykorzystanie wiedzy  o ochronie zdrowia i życia w praktyce codziennej oraz podniesienie poziomu  świadomości zagrożeń powodujących stan zagrożenia życia i zdrowia,
– podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwego sposobu udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
– zwiększenie liczby nauczycieli posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poprzez trening umiejętności praktycznych,
– zwiększenie liczby nauczycieli posiadających poczucie własnej skuteczności w zakresie pierwszej pomocy, poprzez podniesienie poczucia własnych kompetencji,
– wyzwalanie postawy prospołecznej, prowadzącej do gotowości niesienia pomocy innym poprzez niwelowanie lęku przed udzielenie pierwszej pomocy,
– uczenie się pracy w zespole, przestrzegania norm i zasad postępowania,
– kształtowanie takich cech jak: wrażliwość, odwaga, rzetelność, wytrwałość i dyscyplina wewnętrzna. 

tekst/zdjęcia: asp. mgr Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Warsztaty tematyczne pn. „Organizacja ratownictwa medycznego w ksrg w woj. lubelskim”.

 

Skip to content