IMG 3349

Uroczysty apel związany ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.

IMG 334931 stycznia 2017r. w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie w związku z  przejściem na zaopatrzenie emerytalne bryg. Piotra Kierepki  odbył się uroczysty apel związany ze  zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.

Przybyły na uroczystość st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przyjął od bryg. Piotra Kierepki meldunek o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego, następnie w swym wystąpieniu podziękował mu za wieloletnią służbę i dokonania na rzecz hrubieszowskiej straży.
 
Od 1 lutego pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP powierzono st.bryg. Dariuszowi Bednarzowi – dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego PSP w Hrubieszowie.
 
 W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście m.in. Józef Kuropatwa – starosta hrubieszowski, Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu, ks. Piotr Ciećkiewicz kapelan strażaków, ks. Jan Kot, Burmistrz i Wójtowie Gmin z powiatu hrubieszowskiego, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu województwa, przedstawiciele służb mundurowych i zakładów pracy z terenu powiatu hrubieszowskiego, oraz strażacy i pracownicy komendy.

Uroczysty apel był też okazją do wręczenia podziękowań za służbę dla bryg. Piotra Kierepki.

Odczytano przebieg służby odchodzącego komendanta.

Pan bryg. Piotr Kierepka  rozpoczął służbę 16 sierpnia 1993 r. od podjęcia nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Po jej ukończeniu w 1997 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie na stanowisku młodszy oficer ds. kontrolno-rozpoznawczych. Następnie zajmował stanowisko oficera ds. operacyjno-szkoleniowych a po wejściu w życie przepisów wprowadzających reformę administracyjną i przekształceniu Komendy Rejonowej  w Komendę Powiatową PSP stanowisko kierownika sekcji. W latach 1999-2003 dodatkowo zajmował się sprawami bezpieczeństwa i higieny służby oraz pełnił nieetatową funkcję rzecznika prasowego komendanta powiatowego PSP.
Od 16 lipca 2003 r. kpt. Piotrowi Kierepce powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP, a od 01 kwietnia 2004 r. powołano go na w/w stanowisko.
Po trzech latach tj. z dniem 08 sierpnia 2006 r. st. kpt. Piotr Kierepka zostaje odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i z dniem następnym zostaje mianowany na stanowisko kierownika sekcji, a następnie na naczelnika wydziału organizacyjnego.
Od lutego 2008 r. obejmuje stanowisko Zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i w tym samym roku w listopadzie zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.
W dniu 21 lutego 2009 r. obejmuje stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego a dwa miesiące później stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.
Podczas służby Piotr Kierepka ukończył studia II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie otrzymując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W czasie służby był regularnie awansowany w stopniu, ostatni awans do stopnia brygadiera otrzymał w 2014 r.
Wiedzę i doświadczenie jakie zdobył pracując na zajmowanych stanowiskach służbowych wykorzystywał przy podejmowaniu decyzji na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP.
Aktywnie uczestniczył w procesie pozyskiwania środków finansowych z Uni Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz innych instytucji rządowych i pozarządowych. Podczas służby był wielokrotnie odznaczany.

tekst/zdjęcia: kpt. Piotr Sendecki KP PSP Hrubieszów.

ZDJĘCIA: https://goo.gl/photos/o1eX5ZFzjR6KUY3i7

 

 

Skip to content