IMG 2840

Uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. mgr. inż. Witolda Zborowskiego.

IMG 284031 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. mgr. inż. Witolda Zborowskiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Obecni na uroczystości Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski oraz Komendant Miejski PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka dokonali podsumowania długoletniej służby odchodzącego funkcjonariusza oraz złożyli podziękowania za ponad 35 lat pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, podkreślając min. udział w działaniach podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz inni zaproszeni goście.

    W czasie uroczystości odczytany został przebieg służby st. bryg. mgr. inż. Witolda Zborowskiego. Swoją drogę zawodową związał z ochroną przeciwpożarową od 1982 roku, kiedy rozpoczął studia  w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i ukończył je w stopniu podporucznika pożarnictwa. W 1987 r. objął stanowisko zastępcy komendanta w Komendzie Rejonowych Straży Pożarnych w Szczytnie. W latach 1989 – 1992 pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta w Komendzie Rejonowych Straży Pożarnych w Ostródzie, a następnie do 1994 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Lublinie jako dowódca zmiany. Od 1994 r. do 2001 r. pracował w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, a w okresie od 2001 do 2003 roku został oddelegowany do pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. W 2003 r. wrócił do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie, najpierw w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, a następnie w Wydziale Kwatermistrzowskim. Od roku 2008 do chwili odejścia na zaopatrzenie emerytalne zajmował stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Lublinie. 

tekst/zdjęcia: Marcin Rozwałka KM PSP Lublin.

mt_gallery: Uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. mgr. inż. Witolda Zborowskiego.

Skip to content