8

Uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.

810 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim przez  st. bryg. mgr inż. Marka Gogóła.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Szczepan Goławski, Starosta Opolski Zenon Rodzik,  Burmistrzowie, Wójtowie i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, komendanci powiatowi PSP województwa lubelskiego, kapelan powiatowy strażaków, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. mgr inż. Szczepanowi Goławskiemu przez dowódcę uroczystości kpt. mgr inż. Kamila Młyńca. Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP, pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. mgr inż. Marka Gogóła ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.

Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym  za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi oraz  życzyli pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu.

Obowiązki komendanta zostały powierzone zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim bryg. mgr inż. Mariuszowi Nowakowi.

Pan st. bryg. mgr inż. Marek Gogół 1 sierpnia 1986 roku rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 15 czerwca 1991  po ukończeniu 5-letnich studiów magistersko-inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zostaje promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika pożarnictwa. Od 1 sierpnia roku 1991 został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Opolu Lubelskim na stanowisko starszego instruktora ds. operacyjno-szkoleniowych. Z dniem 1 lipca 1992 roku zostaje mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Po siedmiu latach 8 lipca 1999r zostaje powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim na którym pełnił służbę do dnia 10 lutego 2017 r.
W roku 2007 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na kierunku „Organizacja i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”.
W czasie służby był wielokrotnie odznaczany.

Tekst: mł. kpt. Rafał Dobraczyński KP PSP Opole Lubelskie

mt_gallery: Uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków komendanta powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.Zdjęcia: mł. asp. Bartłomiej Myszak KP PSP Opole Lubelskie

Skip to content