DSC 5279

Narada w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie – podsumowująca funkcjonowanie w 2016 roku.

DSC 527924 lutego 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie w roku 2016.

W naradzie uczestniczyli:
– st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
– Katarzyna Zawiślak – Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie,
– Józef Górny – I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm,
– Kazimierz Smal – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie,
– Marcin Dudek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Chełm,
– Kazimierz Szwed –Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Chełmie,
– funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

Zebranych gości powitał Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski, a ponadto przedstawił główne cele i kierunki działania w 2016 r., a także charakterystykę chronionego obszaru i główne zagrożenia na terenie powiatów.  Następnie kierownicy komórek organizacyjnych Komendy przedstawili główne zadania zrealizowane w 2016 roku w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych, logistycznych i kadrowych. Następnie Komendant Miejski przekazał najistotniejsze zadania postawione do realizacji w roku bieżącym. W roku 2016 odnotowano spadek interwencji w porównaniu do roku 2015 o 29,39 % (440). W sumie do zdarzeń strażacy wyjeżdżali 1057 razy (pożary – 421, miejscowe zagrożenia – 597 i fałszywe alarmy – 39). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowano 84 czynności kontrolno – rozpoznawcze.

Na zakończenie Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Grzegorz Alinowski podziękował za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej Komendy w roku ubiegłym oraz omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w roku bieżącym i latach następnych.
    Głos zabrali także zaproszeni goście kierując do strażaków naszej Komendy słowa podziękowania za realizowaną służbę.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba,

mt_gallery: Narada roczna w KM PSP w Chełmie.

zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras – KM PSP Chełm

 

Skip to content