IMG 5750

Narada roczna kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

IMG 575016 lutego 2017 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zaproszeni goście:

  • Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski,
  • Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski,
  • st. bryg. Paweł Rochala – doradca komendanta głównego PSP,
  • st. bryg. Waldemar Maliński – dyrektor biura ds. ochrony ludności i obrony cywilnej KG PSP,
  • bryg. Tomasz Kołodziejczyk – dyrektor biura współpracy międzynarodowej KG PSP,
  • Jan Łopata – wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych RP,
  • bryg. w stanie spoczynku Stanisław Marek – prezes zarządu wojewódzkiego związku emerytów i rencistów pożarnictwa RP,
  • przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP woj. lubelskiego.

W pierwszej części spotkania lubelski komendant wojewódzki PSP w Lublinie wraz z zastępcami: st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim omówili realizację zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2016, a także przedstawiono cele i kierunki działania PSP na 2017 rok.

Następnie głos zabrał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej i druchom Ochotniczych Straży Pożarnych za służbę na rzecz mieszkańców woj. lubelskiego, życząc owocnej współpracy i sukcesów zawodowych podczas pełnienia zaszczytnej służby.

Kolejnym mówcą był wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych RP, który podziękował za współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi woj. lubelskiego zwracając uwagę na potencjał ratowniczy jednostek OSP.

W drugiej części spotkania przedstawiciele komendanta głównego PSP przedstawili bieżące informacje dotyczące funkcjonowania PSP na terenie kraju oraz zadania do realizacji w roku bieżącym takie jak: szkolenia, zakupy sprzętu, współpraca zagraniczna, kładąc szczególny nacisk na prewencję społeczną, której nie zastąpi nawet najlepszy sprzęt pożarniczy a która jest nieodzownym elementem w edukacji dla bezpieczeństwa.

W 2016 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 19749 razy, prowadząc działania przy 6202 pożarach, 12354 miejscowych zagrożeniach,1193 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 54 razy.

mt_gallery: Narada roczna kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

 

 

Skip to content